KAMI BERSAMA MU

KAMI BERSAMA MU

10/18/07

Formula Menangani Kemiskinan di Rembau

KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN INSAN
Oleh : Profesor Muhammad Syukri Salleh - Universiti Sains Malaysia
http://www.geocities.com/muhammadsyukri/MiskinRembau.html

PENGENALAN

Kemiskinan merupakan fenomena sepanjang zaman. Pada zaman Rasulullah s.a.w. dahulu pun ada orang miskin. Antaranya ialah golongan ahlus-suffah. Mereka hidup dalam keadaan dha`if. Namun begitu, tidak pula diriwayatkan Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh mereka bekerja. Pada zaman itu juga ada seorang miskin Ansar yang datang meminta sesuatu dari Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. memberikan kapak dan menyuruh beliau bekerja. Pada masa yang sama, ada seorang miskin bernama Tsa’labah bin Hatib yang minta menjadi kaya. Rasullullah s.a.w. tidak merestuinya. Selain itu, ada juga seorang kaya bernama Abdul Rahman bin `Auf yang mohon menjadi miskin. Itu pun Rasulullah s.a.w. tidak merestuinya.

Mengapa reaksi Rasulullah s.a.w. berbeza-beza terhadap orang yang berbeza-beza ini?

Kertas ini cuba meneliti perkara ini untuk diambil iktibar darinya. Iktibar dari pengalaman orang-orang Islam ini, terutamanya dari zaman Rasulullah s.a.w. sendiri, adalah penting kerana hampir kesemua orang-orang miskin di Rembau terdiri dari mereka yang beragama Islam. Dari sini muga-muga satu pelan tindakan dapat dibentuk agar kemiskinan di Rembau dapat ditangani secara Islam dengan sebaiknya.

Baca Formula Ajaib Menangani Kemiskinan di Rembau seterusnya di link berikut : http://rozmal.blogspot.com/2007/10/formula-menangani-kemiskinan-di-rembau.html