KAMI BERSAMA MU

KAMI BERSAMA MU

2/28/07

Meremeh-remehkan ulama-ulama mazhab Dari Laman Web Us Nasaruddin At Tantawi
http://ustaznasrudin-tantawi.blogspot.com/2007/02/satu-renungan-yang-baik-dari-ustaz-one.html#links
Wednesday, February 28, 2007
Satu renungan yang baik dari ustaz One-G buat semua sahabat.
KECELARUAN MUQALLID YANG MAHU JADI MUJTAHID

Seharian suntuk aku membaca buku karangan Dr Said Ramadhan Al-Buti yang bertajuk “Alla Mazhabiyyah Akhtar Bidaah tuhaddid As-Syariah Al-islamiyyah”.

Dalam seharian suntuk itu jugalah, aku dapat menyempurnakan pembacaan dari buku tersebut. Alhamdulillah, maha suci Allah, betapa tingginya ilmu seorang ulama dari syiria ini dalam mengemukakan hujjah dalam menyatakan kepentingan memahami ilmu usul fiqh bagi mengemukakan sesuatu ulasan agama.

Membaca semua kandungan isi buku tersebut, tergambar diri ini terlalu kerdil di dalam dunia keilmuan islam, masakan pula diri ini merasa lebih alim dari ulama-ulama mazhab.

Dr Said Ramadhan ada menjelaskan didalam buku tersebut tentang satu munazarah ilmiyyah yang berlaku antara beliau dengan seorang ulama yang di kenali ramai; bernama As-Syaikh Nasisruddin Albani, yang telah berjumpa dengan beliau di rumah beliau sendiri bagi mengemukakan bantahan ilmiyyah terhadap tulisan beliau berkenaan dengan kepentingan bermazhab.

Tetapi yang amat mengecewakan lagi, setelah kecundang dalam munazarah ilmiyyah yang berlaku selama 3 jam bersama Dr Said Ramadhan , As-Syaikh Albani telah mengambil sikap yang “tidak berakhlak” dengan mengarang sebuah kitab yang bertajuk “Taassub Mazhab” bersama dua orang ulama yang sealiran dengan beliau, iaitu As-Syaikh Mahmood Mahdi Al-Istambuli dan As-Syaikh Khairuddin Al-Walini dengan mengadakan beberapa jenayah ilmiyyah terhadap As-Syaikh Dr Said Ramadhan Al-Buti.[1]

Yang amat mengejutkan lagi, di dalam buku “alla Mazhabiyyah” itu juga, Dr Said Ramadhan Albuti telah menukilkan kata-kata As-Syakh Albani didalam catatan dari kitab “Mukhatasar Sahih Muslim, karangan Imam Al-Munzir RA.

Didalam catatan tersebut, As-Syaikh Albani Ra menyatakan;
هذا صريح فى أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا و يقضى بالكتاب و السنة , لا بغيرها من الإنجيل أو الفقه الحنفى و نحوه

Maksudnya;“ini adalah jelas bahawa nabi Isa AS akan berhukum dengan syariat kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dengan yang lainnya, samada dari kitab injil atau fiqh mazhab Hanafi dan seumpama dengannya[2]”


Dengan kata-kata As-Syaikh Albani sebegini, seakan-akan As-Syaik Albani telah mempelekeh keilmuan Imam Abu Hanifah dengan menyamakan antara Injil dan Fiqh Hanafi yang dianggap seperti tidak termasuk dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah.

IJTIHAD ADALAH KEPERLUAN, TAQLID ADALAH KEISTIMEWAAN

Dunia kini sudah ditimpa zaman kekurangan ulama yang berkelayakan didalam berijtihad. Walaubagaimanapun, berijtihad merupakan sesuatu keperluan didalam menjalani kehidupan beragama di dunia ini.

Berijtihad itu adalah sesuatu kemestian, ini kerana antara sebab berlakunya ijtihad adalah “kehidupan dunia ini sentiasa berubah masa demi masa dan keadaan sesuatu tempat tidak menyamai dengan keadaan sesuatu tempat yang lain”.

Dr Wahbah Az-Zuhaili pernah menyatakan didalam kitab “Usul Fiqh Al-Islami” bahawa berijtihad adalah sesuatu kefarduan secara kifayah. Tidak harus berlaku kekosongan ijtihad pada setiap zaman[3].

Dr Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan didalam karangannya “Fatawa Ma’asarah” bahawa berlakunya ijtihad itu adalah kerana sebab-sebab seperti berikut;

1. Pada perkara yang tiada nas.

2. Perkara yang ada nas, tetapi mempunyai beberapa tafsiran.

3. Mempunyai “muaridh” atau pertentangan yang sama denganya atau lebih kuat darinya.[4]

Maka dengan demikian, melihat kepada sebab yang pertama, memahamkan kepada kita betapa ijtihad itu merupakan sesuatu keperluan didalam kehidupan kini.Adapun taqlid, ianya merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia.

Ianya diasaskan kepada firman Allah;
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maksudnya;“maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”
(surah An-Nahl : 43)

Bertaqlid bermaksud, mengambil perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya[5].

Seseorang yang tidak mempunyai kelayakan berijtihad, dilarang bagi dirinya berijtihad, ini kerana, mana mungkin seseorang yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang pembedahan itu melakukan pembedahan terhadap pesakit.


Sekalipun pembedahan yang dilakukan itu ditakdirkan tidak memberi mudharat kepada pesakit, tetapi tindakan membedah tersebut tetap dikira sebagai tindakan yang berbahaya kepada pesakit.Maka begitujugalah yang berlaku kepada seorang yang tidak berkeahlian untuk berijtihad, yang telah melakukan ijtihad.


SYARAT-SYARAT MUJTAHID

Seorang yang ingin berijtihad, diwajibkan kepadanya memenuhi syarat-syarat bagi melayakan dirinya untuk berijtihad.Berijtihad tidak memadai dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata.

Juga, tidak memadai dengan mendakwa diri seorang muhaddis dan sebagainya. Tetapi syarat-syarat yang perlu di tunaikan adalah sangat rumit. Dr Wahbah Az-Zuhaili telah menyenaraikan syarat-syarat yang perlu di penuhi bagi melayakkan seseorang itu menjadi mujtahid adalah seperti berikut[6];

a. mengetahui makna-makna ayat Al-Quran, samada dari sudut bahasanya dan syaraknya.
b. Mengetahui hadis-hadis hukum.
c. Mengetahui nasikh dan mansukh didalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.
d. Mengetahui semua perkara yang telah diijmakkan oleh Ulama.
e. Mengetahui kaedah-kaedah qias dengan betul.
f. Mengetahui bahasa Arab dari semua sudut, iaitu dari nahu, sorof, balaghah, majaz, hakiki dan sebagainya.
g. Mengetahui kaedah-kaedah didalam ilmu usul fiqh.h. Memahami maqasid As-Syariah didalam mengistinbatkan hukum.


MUQALLID YANG MAHU JADI MUJTAHID

Memahami secara syarat-syarat ijtihad yang tersebut di atas, memahami bahawa menjadi seorang mujtahid bukanlah sesuatu yang senang, tetapi ianya memerlukan ketinggian ilmu yang melayakkannya berijtihad.

Walaupun begitu, sesetengah manusia di zaman ini sudah berasa diri mereka berkebolehan didalam berijtihad, sedangkan kebolehan mereka hanya mampu menguasai sesuatu ilmu sahaja.

Ekoran dari itu, mereka menimbulkan satu “fahaman baru” bahawa, tidak wajib, bahkan haram kepada manusia kini bermazhabkan kepada mazhab-mazhab yang tidak ma’sum, seperti bermazhab As-Syafii, Hanafi, Maliki, Hanbali dan sebagainya, tetapi di wajibkan semua manusia bermazhabkan yang ma’sum, iaitu mazhab Rasulullah SAW.

Kenyataan sebegini merupakan satu dakwaan yang pelik, ini kerana, jika mereka mahu mengajak manusia kepada bermazhabkan Rasulullah SAW, bermakna mereka mahu mengiktiraf bahawa semua manusia itu adalah mujtahid, sedangkan perkara ini menyalahi firman Allah;
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Maksudnya;“maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”
(surah An-Nahl : 43)

Didalam ayat ini, Allah SWT menyuruh manusia itu bertanya kepada orang yang berkepakaran sekiranya mereka tidak mengetahui, maka dengan demikian, menandakan disana ada orang yang tidak berkepakaran yang digelar juga sebagai orang awam yang wajib kepada dirinya bertaqlid.

Dr Said Ramadhan Al-Buti ada menceritakan logic disebalik kewajipan bertaqlid kepada mujtahid semasa berdebat dengan As-Syaikh Albani RA. Antara isi dialog tersebut adalah seperti berikut[7];

Dr Said Ramadhan Al-Buti (DSRB) : seorang lelaki yang baru memeluk Islam; mahu menunaikan solat tetapi kebingungan bagi menentukan arah kiblat. Lalu dia membaca firman Allah;
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

Maksudnya;“katakahlah, Kepunyaan Allah timur dan Barat”
(surah Al-Baqarah : 142)

Lelaki tersebut beranggapan bahawa setiap orang yang hendak menunaikan solat boleh mengadap ke arah mana sahaja, sepertimana di nyatakan dalam Al-Quran.Kemudian dia mendengar bahawa keempat-empat mazhab telah sepakat bahawa ia harus mengadap Kaabah, dan dia juga mengetahui dalil dalam masalah tersebut, tetapi dia belum melihat sahaja.

Apabila dia hendak menunaikan solat, apakah cukup dia menunaikan solat mengikut panggilan hatinya berdasarkan kepada ayat yang dibacanya atau bertaqlid dengan Imam-imam Mazhab?

As-Syaikh Albani (SA) : memadai dengan mengikut panggilan hatinya.

(DRSB) : meskipun dia solat kearah yang tidak mengadap ke Kaabah sekalipun ? Apakah solatnya di anggap sah?

(SA) : Ya, kerana ia di wajibkan mengikut panggilan hatinya.

(DRSB) : Andaikata panggilan hati lelaki tersebut mengatakan bahawa tidak mengapa melakukan zina, minum arak, mencuri dan sebagainya. Apakah Allah akan memberi syafaat kepadanya disebabkan panggilan hatinya?

(SA) : Senyap sebentar. Kemudia berkata : sebenarnya contoh-contoh yang awak tujukan kepada saya adalah khayalan belaka dan tidak ada bukti.

(DRSB) : bukan khayalan atau dugaan semata-mata, bahkan sering berlaku, bahkan yang lebih pelik lagi. Bagaimana tidak ! seorang pemuda yang tidak memahami apa-apa tentang Islam, Al-Kitab dan As-Sunnah, kemudian membaca sepotong ayat Al-Quran yang ia fahami menurut andaiannya, kemudian berpendapat bahawa dia boleh solat ke arah mana sahaja yang dia mahu, sedangkan ulama-ulama mujtahid telah sepakat menyatakan bahawa di wajibkan solat mengadap ke arab Kiblat (Kaabah).

Dalam keadaan ini, awak menyatakan solatnya adalah sah, semata-mata beralasan dengan panggilan hatinya. Pendirian awak ini sebenarnya bercanggah dengan prinsip awak bahawa manusia itu terbahagi kepada tiga kelompok, iaitu Mujtahid, Muqallid dan Muttabi’.Setelah

(DRSB) menyatakan demikian, As-Syakh Albani RA menyatakan;

(SA) : sepatutnya lelaki tersebut harus meneliti dan membahaskan. Apakah dia tidak membaca hadis atau ayat yang lain?

(DRSB) : ia tidak mencukupi bahan (syarat) untuk membahas sebagaimana keadaan awak ketika membahaskan masalah talak. Ia tidak sempat membaca ayat-ayat lain yang berhubungan dengan masalah kiblat selain ayat di atas. Dalam hal ini, apakah ia tetap harus mengikuti bisikan hatinya dengan cara meninggalkan ijmak para ulama?

(SA) : memang dia harus berbuat demikian, kalau dia tidak mampu membahas dan menganailisa, baginya cukup berpegang pada hasil fikirannya sendiri dan tidak tidak salah.

(DRSB) : ucapan awak ini sangat berbahaya dan memelikan. Ucapan ini kami akan siarkan dalam tulisan ….

(SA) : silakan siar pendapat saya, saya sememangnya tidak takut.

(DRSB) : apakah awak tidak takut kepada Allah SWT. Sesungguhnya ucapan awak tadi menandakan awak telah membuang firman Allah;
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Maksudnya;“maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”
(surah An-Nahl : 43)

Setelah itu, As-Syaikh Albani menyatakan;
(SA) : wahai saudara


(DRSB), sesungguhnya para imam bukanlah yang ma’sum. Adapun ayat yang dia pegang merupakan firman Allah yang terpelihara dari kesalahan. Bagaimana mungkin ia harus meninggalkan yang ma’sum dan berpegang pada orang yang tidak ma’sum?

(DSRB) : yang terpelihara dari kesalahan adalah makna hakiki yang dikehendaki oleh Allah dengan firman-Nya;
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

Maksudnya;“katakahlah, Kepunyaan Allah timur dan Barat”
(surah Al-Baqarah : 142)

Akan tetapi, faham lelaki tersebut adalah jauh sama sekali dari pendidikan Islam yang sememangnya tidak ma’sum. Maka dengan demikian, masalahnya adalah bandingan antara dua faham, iaitu faham atau pemikiran dari seorang yang jahil dan faham atau pemikiran dari seorang imam mujtahid, yang kedua-duanya tidak ma’sum.

Hanya beza kedua-duanya adalah, satunya jahil dan satu lagi mempunyai keilmuan.Lalu As-Syaikh Albani menjawab;

(SA) : sesungguhnya Allah tidak membebani dia melebihi kemampuan.

(DSRB) : Tolong jawab persoalan ini. Seorang yang mempunyai anak kecil yang sedang sakit demam panas. Menurut semua dokter di daerah tersebut bahawa anak kecilnya itu perlu di beri ubat khusus dan mereka melarang dari memberi ubat antibiotic.

Mereka pun telah memberitahu kepada bapa tersebut, tetapi tidak di edahkan olehnya.Lalu, bapa tersebut telah membaca satu tulisan yang menyatakan bahawa ubat antibiotic boleh mengubat sakit demam panas.

Tanpa mengendahkan nasihat para doctor, diberinya juga kepada anak kecilnya itu dengan ubat antibiotic, sehingga menyebabkan kanak-kanak itu mati.Dengan tindakan si bapa tadi, adakah bapa tadi dikira sebagai berdosa?

(SA) : diam sekejap, lalu berkata : saya kira, masalah ini bersalahan dengan masalah yang kita sedang bincangkan.

(DSRB) : sebenarnya masalah ini serupakan dengan masalah yang kita bincangkan. Cuba perhatikan! Bapa tersebut sudah mendengar kesepakatan para doctor, sebagaimana lelaki tadi telah mendengar kesepakatan mujtahid. Akan tetapi, si bapa tersebut berpegang pada satu tulisan dari buku kesihatan, sebagaimana lelaki tersebut melakukan amalan mengikut panggilan hatinya.

(SA) : saudara ! Al-Quran adalah cahaya. Cahaya Al-Quran tidak dapat disamakan dengan yang lain.


(DSRB) : apakah maksud pembaca Al-Quran itu memahami maksud Al-Quran seperti yang dikehendaki oleh Allah? kalau begitu, apakah beza antara ahli ilmu dan bukan ahl ilmu yang membaca Al-Quran?

Dua contoh di atas adalah sama. Awak perlu menjawab, apakah kedua-duanya harus menerima begitu sahaja panggilan hatinya atau harus mengikuti atau taqlid kepada ahl ilmu?

(SA) panggilan hati adalah yang paling pokok.

(DSRB) : si bapa tadi telah melakukan mengikut panggilan hatinya sehingga mengakibatkan anaknya mati. Apakah ada tanggungjawab bagi si bapa dari segi syariat atau hukum?

(SA) tidak ada apa-apa tuntutan daripadanya.

(DSRB) : dengan jawapan awak seperti ini, saya kira dialog dan diskusi ini kita cukupkan sampai disini sahaja. Sudah jelas antara dua jalan antara pendapat awak dan saya.

Dengan jawapan awak yang menghairankan itu, cukuplah kiranya untuk awak telah terkeluar dari kesepakatan kaum muslimin.Cuba awak renungkan, seorang muslim yang jahil hanya mengandaikan panggilan hatinya dalam memahami apa yang ia ketemui didalam Al-Quran.

Lalu dia mengerjakan solat mengadap kea rah selain kiblat dan menyalahi semua umat Islam, tetapi solatnya dianggap sah. Kemudian orang biasa dengan panggilan jiwanya, ia mengubat anaknya yang sakit mengikut kehendaknya, sehinggakan anaknya sendiri mati, lalu dengan perbuatannya itu, dia terselamat dari apa-apa tuntutan dari segi syarak.

KESIMPULAN

Dari debat ilmiyyah ini, kita dapat melihat bagaimana fanatic kepada pendapat sendiri yang ada pada diri As-Syaikh Albani yang sehinggakan dia sendiri telah mengambil sikap tidak mahu menerima “kebenaran hujjah” dari Dr Said Ramadhan Al-Buti, yang kadangkala menyebabkan timbul dakwaannya yang boleh memberi bahaya kepada kefahaman Islam yang sebenar.

Jika ada dikalangan kita mengambil sikap mengremeh-remehkan ulama-ulama mazhab, cadangan dari penulis, bacalah buku “alla Mazhabiyyah” karangan Dr Said Ramadhan Al-Buti.

Maka dengan demikian, buka hati, buka minta dan cermin-cerminlah diri kita,. siapakah kita jika mahu dibandingkan ilmu-ilmu kita dengan ilmu-ilmu ulama-ulama yang telah berjasa untuk memartabatkan agama islam ini.


SekianWallahu ‘Alam

One_G

posted by Us.Hj. Nasrudin Hj. Hassan At Tantawi @ 1:30:00 PM

Satu Lagi Kes Pelatih PLKN Wanita MATI !!!

Pelatih PLKN Dijumpai Tidak Sedarkan Diri Di Bilik Air, Meninggal Dunia

PASIR PUTEH, 28 Feb (Bernama) -- Seorang pelatih wanita Pusat Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang dijumpai tidak sedarkan diri di bilik air di Jeram Linang dekat sini awal pagi tadi, disahkan meninggal dunia di hospital kemudian.

Pelatih itu dari Kem Kisana Beach Resort di sini, yang dikenali sebagai P. Prema, dijumpai tidak sedarkan diri oleh rakan-rakannya pada kira-kira pukul 2.30 pagi tadi.

Prema yang berasal dari Kajang, Selangor, dikejarkan ke Hospital Tengku Anis di sini sejurus kemudian dan disahkan meninggal dunia di hospital itu, kata Komander kem, Mejar Zulkarnain Abdullah ketika dihubungi Bernama.

Mangsa ialah antara kira-kira 400 pelatih PLKN dari kem itu yang sedang menjalani latihan di kawasan Jeram Linang sejak semalam.

Mayatnya akan dibedah siasat untuk menentukan punca kematiannya.

Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara Abdul Hadi Awang Kechil yang dimaklumkan mengenai kejadian itu dijangka mengadakan sidang akhbar di kem itu lewat hari ini.

Sejak PLKN diperkenalkan pada 2004, dua pelatih mati lemas, satu kematian akibat pergaduhan (2005) dan dua kematian, masing-masing tahun lepas dan bulan lepas kerana masalah kesihatan.

-- BERNAMA

http://www.bernama.com.my/bernama/v3/bm/news.php?id=249013

2/27/07

Dapatkan VCD Majlis Ijtimak Tholabah Pondok

Majlis Ijtimak Tholabah Pondok Berjalan lancar Alhamdulillah.

Majlis Ijtimak Tholabah Pondok SeMalaysia yang berlangsung pada 16 Feb - 18 Feb 2007 di Madrasah Islamiah Kg Bongek Acheh, Rembau, N.Sembilan telah selesai dengan berjalan lancar. Kehadiran selama 3 hari tersebut dianggarkan melebihi 4 ribu orang. Para Ulama , Para Penuntut Pondok dan madrasah, penuntut universiti , sekolah dan orang ramai yang telah hadir dan berpuas hati dengan program yang ada . Sementara itu , beberapa Tuan Guru telah mengesyorkan agar diperkemaskan lagi beberapa acara dan pengurusan pada masa yang akan datang jika diadakan lagi program seumpamanya.

Pihak ahli jawatankuasa penganjur berharap dapat diadakan lagi program ijtimak tholabah ini dimasa yang akan datang samaada ditempat yang sama atau dimana-mana juga , mudah-mudahan dapat memperkemaskan lagi maklumat, tarbiah dan dakwah Islamiah kepada masyarakat Islam khas dinegara ini dan seluruh rakyat amnya. Insyallah.

CD-CD rakaman video sepanjang majlis boleh ditempah dengan menghantar email ke pondok_tampin@yahoo.com atau sms no 0122535486

http://pondoktampin.blogspot.com/2007/02/majlis-ijtimak-tholabah-pondok-berjalan.html

UiTM Kuala Pilah dah 8 tahun masih tak siap

8 tahun tunggu kampus UiTM Oleh Ahmad Syahrul Derauh am@hmetro.com.my
Penduduk bingung status projek kerana belum ada tanda akan dimulakan

Harian Metro 27 Feb 2007. KUALA PILAH: Penduduk sekitar daerah ini bingung mengenai status pembinaan kampus tetap Universiti Teknologi Mara (UiTM) cawangan Kuala Pilah yang sebelum ini dicadangkan pembinaannya di Kampung Beting, Parit Tinggi, dekat sini.

Ini kerana pembinaan kampus itu belum bermula walaupun terdapat papan maklumat mengenai pembinaan universiti berkenaan yang terpacak di tapak projek dan jalan masuk ke kawasan Parit Tinggi sejak Jun 1999.

Bagaimanapun, tiang yang sudah lusuh serta usang itu menimbulkan tanda tanya di kalangan penduduk kerana projek terbabit mungkin terbengkalai.

Malah, projek pembinaan universiti di tapak seluas 160 hektar itu yang pernah menjadi harapan penduduk untuk melihat pembangunan pengajian Bumiputera suatu ketika dulu kini dilihat seolah-olah tinggal harapan.

Selepas lapan tahun masih belum ada tanda pembinaan akan bermula tetapi yang ada hanya sebuah papan tanda mengenai projek itu yang sudah lusuh.

Tinjauan Harian Metro ke kawasan itu mendapati, hanya terdapat sebuah bangunan papan dua tingkat yang digunakan untuk kursus Prasains.

Keadaan bangunan yang daif dan menempatkan 300 pelajar Prasains itu amat menyedihkan kerana tidak mempunyai kemudahan seperti sebuah universiti.

Difahamkan, kemudahan kelas dan makmal juga tidak mencukupi menyebabkan pelajar terpaksa menumpang di makmal Sekolah Menengah Sains Tuanku Ja’afar, di sini.

Kemudahan asrama juga menyedihkan apabila pelajar ditempatkan ke dalam kuarters sehingga mencecah 30 pelajar serumah.

Ahli Parlimen Kuala Pilah, Datuk Hassan Malek, mengakui pembinaan kampus tetap UiTM menjadi isu besar serta bualan hangat di kalangan penduduk di sini.

Katanya, penduduk memang mengharapkan pembinaan kampus itu menjadi kenyataan memandangkan ia satu-satunya cara untuk membangunkan kawasan itu sebagai kawasan tumpuan pelajar.

“Memang menjadi hasrat pemimpin dan penduduk Kuala Pilah yang mahu melihat sebuah kampus tetap itu dibina. Bagaimanapun, saya yakin projek pembinaan kampus itu akan tetap dibina berdasarkan jaminan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed dan ketegasan Menteri Besar, Datuk Seri Mohamad Hasan yang mahukan kampus itu dibina segera,” katanya.

Sementara itu, Penyelaras Kampus Sementara UiTM Kuala Pilah, Prof Madya Zainon Ismail, berkata pembinaan kampus tetap itu sudah diluluskan kerajaan persekutuan baru-baru ini dan dijangka dibina tidak lama lagi.

“Mengikut perancangan, projek pembinaan fasa pertama kampus tetap itu akan dilaksanakan sebelum pertengahan tahun ini di kawasan seluas 32 hektar di Kampung Beting dengan kos pembinaan sebanyak RM150 juta,” katanya ketika dihubungi di sini, semalam.

Menurutnya, apabila siap pada 2009 nanti, ia boleh menampung 2,000 penuntut yang akan memfokuskan kepada kursus diploma dan sarjana muda dalam bidang sains gunaan.

http://www.hmetro.com.my/Current_News/HM/Tuesday/Setempat/20070227100924/Article/indexm_html

Ceramah Husam Musa, Dr Zulkfli Ahmad 3 Mac Seremban

SIRI JELAJAH PENERANGAN NEGERI SEMBILAN
“Semua Dijemput Hadir”

1. CERAMAH UMUM
YB Dato’ Husam Musa dan Dr Zulkifli Ahmad
Sabtu 3 Mac
Jam 9 malam
Di Markas PAS Cawangan Ampangan, Seremban (sebelah Surau Hitam)

2. XPDC Dakwah ke Pendalaman dan Perkampungan
Sabtu 3 Mac
Jam 9 pagi – 11:30 pagi
Di Dataran Ilmu, Kg Paya, Johol

3. Makan Tengahari Bersama Rakyat
Sabtu 3 Mac
Jam 12 tgh – 2 ptg
Di Muassasah Darul Sharif, Jln Batu Kikir-Bahau, Batu Kikir

4. Jamuan The & Dailog bersama Masyarakat Bukan Islam
Sabtu 3 Mac
Jam 3.30 ptg – 5:30 ptg
Di Pusat Khidmat PAS NS, Dataran Millenia, No 18, Tkt 2, Jln Lobak, Seremban

Maklumat lanjut hubungi :
Cikgu Hassan : 013-3426346
Hj Taufek : 019-6576540

******************************
A. Ceramah Agama
Oleh Us Ramli Abd Wahab
Rabu 7 Mac
Jam 8 malam
Di Markas PAS Taman Tuanku Jaafar, Sg Gadut, Seremban

B. Ceramah Agama
Oleh Us Ghazali Hasbullah
Jumaat 2 Mac
Selepas Maghrib
Di Surau Al Mustofa (Surau Hitam), Ampangan, Seremban

Us Ali cabar Mufti Perlis, jawatan Mufti Bidah

Dalam satu siri ceramah oleh Us Ali Kutty di Negeri Sembilan, beliau merasakan kebimbangan atas serangan fahaman Salafi dan Wahabbi yang diketuai oleh Mufti Perlis Dr Asri Zainal Abidin yang mula membawa perpecahan di kalangan jemaah surau malah hinggakan ada suami isteri yang bercerai berai.

Antaranya berlaku di sebuah negeri di mana apabila suami balik mengikuti ceramah golongan ini, si suami melarang isteri dari membaca qunut ketika solat subuh. Si suami menyatakan jatuh talak jika isteri membacanya juga. Apabila si isteri berkeras membacanya maka robohlah rumahtangga yang dibina sekian laman.

Berlaku lagi satu kisah disebuah negeri apabila imam membuat majlis tahlil, maka ada jemaah membantah. Lalu jemaah tadi bergaduhlah dengan imam.

Menurut Us Ali fahaman golongan ini membidahkan semua amalan yang ada nas dan dalilnya seperti membidahkan tahlil, kunut, memulakan majlis dengan Al Fatihah, membaca SodokAllahalazim selepas habis membaca Al Quran, kunut, wirid lepas sembahyang dan banyak lagi. Pada mereka semua yang melakukan bidah ini adalah sesat, dan mereka yang sesat ini semua masuk neraka. Yang terbaru menangkap orang berkhalwat juga adalah bidaah.

Lalu Us Ali Kutty mengambil jalan mudah. Baiklah kalau kita setuju semua perkara diatas adalah bidah. Maka bidah yang paling besar adalah Jawatan Mufti. Ini adalah kerana masa zaman Nabi saw mana ada jawatan mufti. Bahkan zaman Khalifah Ar Rasyidin juga tiada jawatan Mufti. Lalu mana nas , hadis, ayat Al Quran yang menyatakan ada jawatan Mufti ini ? Siapa yang mengharuskan jawatan Mufti ini ? Begitu juga dengan Sambutan Maal Hijrah yang dibidaahkan oleh golongan ini. Kenapa pula terima Anugerah Tokoh Maal Hijrah sedangkan sambutan tersebut adalah bidah ?

Oleh itu Us Ali Kutty menyeru kepada orang ramai terutamanya golongan cerdik pandai, para mahasiswa agar berhati-hati dengan golongan ini, yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan memporak perandakan rumah tangga dan masyarakat, meningkatkan kes zina dan buang bayi dan banyak lagi. Setiap amalan wirid, qunut, tahlil, ada nas dan dalilnya. Tanyalah pada mereka yang tahu, jangan membidahkan mengikut nafsu dan akal.

2/23/07

Wartawan Hindu Membela Umat Islam Perak

Artikel ini mungkin ditulis oleh seorang wartawan Hindu memandangkan namanya Ravale Savarinathan. Tak malu ke pegawai beragama Islam di Majlis Perbandaran Teluk Intan yang membenarkan karaoke ini beroperasi ? Apa pula reaksi wakil rakyat dan ahli parlimen di tempat tersebut ?

Ganggu solat : Oleh Ravale Savarinathan . Harian Metro 23 Feb 2007

Penduduk pertikai MPTI lulus lesen

TELUK INTAN: Khusyukkah anda bersolat jemaah jika diganggu nyanyian karaoke dan hingar-bingar pelanggan restoran?

Itulah yang berlaku kepada 500 penduduk Islam sekitar Pekan Baru dan Padang Tembak di sini sejak sebuah restoran bukan Islam yang terletak hanya lima meter dari surau mereka beroperasi lebih setahun lalu.

Lebih memeranjatkan apabila Majlis Perbandaran Teluk Intan (MPTI) mengakui meluluskan lesen kepada restoran itu.

Beberapa penduduk yang ditemui menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan MPTI yang langsung tidak mengambil kira sensitiviti umat Islam walaupun aduan sudah dibuat beberapa kali sebelum ini.

Seorang penduduk yang hanya mahu dikenali Khairul, berkata bangunan itu asalnya pejabat sebuah koperasi milik satu organisasi di daerah ini yang kemudian membuka restoran di situ pada November 2005.

Katanya, sejak itu penduduk sekitar rasa terganggu kerana kadangkala pengunjung akan disajikan dengan hiburan karaoke yang bermula seawal jam 6 petang dan berlarutan sehingga larut malam, malah ada yang tamat sehingga jam 3 pagi.

“Setiap kali restoran berkenaan beroperasi bersama karaoke, pasti tidur kami terganggu dengan bunyi bising nyanyian dari bangunan itu.

“Tidak cukup dengan itu, dapur restoran itu hanya terletak kira-kira dua hingga tiga meter dari surau Pekan Baru.

“Kerap kali umat Islam yang hendak mengerjakan solat Maghrib dan Isyak di surau berkenaan terganggu dengan bunyi bising dari restoran berkenaan,” katanya ketika ditemui.

Katanya, pengurusan bangunan berkenaan juga tidak menghiraukan kebersihan dan tidak menguruskan sampah dengan sempurna menyebabkan longkang di sekeliling taman turut dicemari minyak yang dibuang selepas memasak.

“Saya hairan bagaimana MPTI boleh meluluskan lesen kepada restoran yang memasak makanan tidak halal bersebelahan surau.

“Saya bagi pihak penduduk mahu pihak berkuasa segera mencari jalan mengatasi masalah yang dihadapi penduduk kawasan perumahan di sini,” katanya.

Sementara itu, jurucakap MPTI mengakui pihaknya mengeluarkan lesen kepada koperasi berkenaan pada 1 November 2005.

Bagaimanapun, beliau enggan mengulas kenapa MPTI meluluskan pembukaan restoran berhampiran surau.

Mengenai kewujudan karaoke itu, jurucakap itu berkata, pihaknya tidak mempunyai sebarang maklumat dan MPTI akan memanjangkan perkara itu kepada Pejabat Daerah Hilir Perak kerana ia di bawah bidang kuasa pihak berkenaan.

http://www.hmetro.com.my/Current_News/HM/Friday/Setempat/20070223144018/Article/indexm_html

50 Tahun Merdeka Tapi Buta Sejarah Bangsa

SEJARAH REALITI KEDAH oleh : Mazlan Abdul Majid, Pensyarah Kanan, UiTM Kedah mazz62@yahoo.com

Saya merujuk kepada Tulisan Tuan Nai Long Kassim Nai Long Ahmad bertajuk “Kewujudan Kedah bukan pada 1136 Masihi” yang disiarkan oleh akhbar ini (Utusan Malaysia) pada 13 Februari 2007 adalah dirujuk. Tulisan tuan ada banyak kebenarannya dan saya berpendapat masih ada lagi maklumat yang tersimpan dan tidak ingin didedahkan walaupun Malaysia akan menyambut 50 tahun kemerdekaannya pada 31 Ogos 2007. Sebagai penyelidik dari universiti tempatan maklumat-maklumat yang saya selidiki menuju kearah apa yang diperkatakan oleh Tuan Nai Long Kassim ini ada kebenarannya..

Seterusnya, saya tertarik dengan nama Raja Maha Besar Benua Siam Dinasti Ayuthia yang bergelar Boromoraja Ekataat V. Nama sebenar Baginda ialah Khalifah Sharif Abu Bakar Syah dan baginda beragama Islam. Sebelum ini kta semua menyangkakan Empayar Ayuthia (1350 - 1767) yang tinggi peradabannya di Thailand itu sebagai Empayar yang beragama Buddha. Tanggapan ini adalah salah sama sekali. Thailand, asalnya adalah dari bangsa Sukhothai (suku thai@puak Thai) yang berasal dari Lannathai. Mereka memang sudah berkali-kali cuba menyerang Ayuthia dan akhirnya berjaya menakluki Ayuthia pada tahun 1767,di ketuai
oleh ketuanya bernama Alaungpaya. Akan tetapi siapa sebenarnya yang memerintah Ayuthia sebelum ia ditawan?

Pemerintah Ayuthia menunaikan Haji ke Tanah Suci Mekah, melaksanakan hukum-hukum Islam dan pentadbiran dibahagikan kepada 2 kementerian, untuk Islam dan bukan Islam. Mereka menjalin hubungan dengan Perancis dan sempena lawatan itu dinamakan sebatang jalan di Perancis sebagai Jalan Ayuthia. Mereka ini adalah dari keturunan Siam bukan Thai. Dalam erti lain Siam itu beragama Islam, Thai itu beragama Buddha. Sekiranya bahasa jiwa bangsa, sudah pasti, bahasa Thai untuk bangsa Thai dan bahasa Siam untuk bangsa Siam. Kita lihat pula di Malaysia hari ini terdapat orang Melayu yang bertutur dalam Bahasa Siam di Kedah, Kelantan dan Perlis dan mereka beragama Islam. Bahasa Siam ini jika ditutur di Thailand, langsung tidak difahami lagi oleh rakyat Thailand hari ini.

Orang-orang Melayu inilah berbangsa Siam, ia itu asal usul keturunan bangsa Melayu yang menjadi rakyat Nagara Benua Siam Dinasti Ayuthia dahulu dan Empayar ini meliputi seluruh Nusantara, Champa, termasuk sebahagian India. Arus kemodenan tidak menyentuh mereka sama sekali dan mereka kekal dalam budaya bahasa Siam seperti adanya, 300 tahun dahulu.

Dalam manuskrip Undang-Undang Kedah, yang mula diitulis pada tahun 220 Hijrah (799 masihi) adat Siam ini telah pun lama diguna pakai oleh raja-raja Melayu zaman dahulu. Manuskrip ini dirampas oleh Inggeris di Istana Kota Beruas dahulu dan baru dipulangkan kepada kita sekitar tahun 2003/04. Diantaranya penggunaan sirih pinang sewaktu meminang, bekas meminang, cincin emas sebentuk, kain.Sebagai contoh, didalam buku Undang-undang Kedah, mengenai pakaian dalam Adat Raja Johor,

“Maka adat ini turut adat raja-raja Kedah ini, yang kerajaan itu kuning juga”. (ms 34)

“Demikianlah zaman raja-raja dahulu-dahulu itu. Pada adat raja-raja dibenua Siam gelar demikian itu bahasa Siam Cau Phaya Kersan”. (ms 36)

Tidak teragak jika saya katakan bahawa asal keturunan bangsa Melayu ialah Siam kerana raja-raja Melayu yang menjadi tunggak adat istiadat bangsa Melayu telah pun menggunakan adat tersebut. Seterusnya, dimuka surat yang sama, perihal pemerintah Johor, “Maka pada Bahasa Melayu Bendahara itu panglima negeri.Pada segala negeri yang kecil-kecil bendahara itu dikatanya lambat pada adat Siam”.

Sebelum naik kerajaan pada tahun 1350,pemerintah Ayuthia ini berasal dari Kesultanan Kedah, dimana keturunan mereka tiba dari Cina dan membuka Kota di Kuala Muda. Ketua rombongan dari Cina dan pengikutnya diketuai oleh Putera Waran Wong Ser
(Mahawangsa), cucu kepada Maharaja Cina bernama Sai Tee Sung dari Dinasti Tang. (rujuk kepada Hikayat Merong Mahawangsa)

Maharaja Sai Tee Sung telah diislamkan oleh utusan Baginda Rasullullah SAW bernama Saad bin Waqqas.Baginda pula telah memberi surat watikah kepada cucunya untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Apabila naik Kerajaan, Baginda Wa Ren Wong Ser
(bermaksud Naga Laut Puak Tentera) memakai gelaran Sultan Madzafar Syah I (222H, 812 M) dan berkahwin dengan Sharifah Mariam ibni Syed Jamal Al Jefri dari keturunan Bani Hashim. Sharifah Maryam berketurunan Arab dan baginda juga di panggil Tok Soh. Makam Tok Soh masa ada lagi di Pin Nang Tung Gal (bermaksud, jadi permaisuri tunggak Negara) dengan ukiran kalimah Shahadah pada nisan nya di Kampung Tok Soh, Pinang Tunggal, Kulim,Kedah. Mereka mendirikan kota dengan penduduk tempatan di Kuala Muda (Muadat bermaksud belerang), Kedah dan menjalankan pelabagai perniagaan pembuatan senjata yang menggunakan belerang.Contoh dua meriam yang dijumpai didalam sungai dan telah dihasilkan oleh orang Melayu Saimen boleh dilihat di Muzium Negeri Kedah. Generasi kedua Kesultanan Negara Kedah ialah Po Disut @ Sayyidina Jamalull Alam Badrul Munir bergelar Sultan Madzafar Syah II dan generasi ketiga ialah Sayyidina Ali Wa Maulana Sayyidina Jamalull Alam Badrul Munir @ Sultan Alirah Shah Perlak (bersemayam di Istana Bukit Cho Ras), keempat ialah Sultan Hussin Syah dan kelima Sultan Sheikh Abdul Kadir Shah @ Tuan Sheikh Keramat. Makam baginda terletak di Lang Gar (bermaksud putus dunia) bertarikh 291H (903 M). Kesemua mereka adalah
pemerintah Nagara Kedah Pasai Ma (nama Negara Kedah dahulu).

Yang saya kira menarik sekali ialah pemerintah ke 11 Negara Kedah iaitu Sultan Madzafar Syah III yang juga bergelar Rama Tibodi I (@ Sheikh Ahmad Qomi). Baginda menjadi Maharaja pertama Benua Islam Siam Ayuthia Kedah Pasai Ma. Semasa upacara mengangkat sumpah, Melaka tersurat dan disebut baginda sebagai salah satu tanah jajahan Ayuthia. Pada masa itu Melaka termasuklah Johor dan Kepulauan Riau.

Pada masa itu juga pemerintah Kedah baru saja mengalahkan Kerajaan Tenangsari (Burma) yang menyerang Kedah sekaligus menguasainya. Pemerintah Kedua Ayuthia ialah Naresuan yang berkahwin dengan Ratu Iman, Acheh. Pada Makam Baginda, tertulis dlm Bahasa Kawi, Gusta Barubasa empu Kedah Pasai Ma bermaksud, Keluarga yang memeluk Islam menguasai Kedah Pasai Ma.Kerajaan ini lah yang mana Pattani, Ligor, Singgora, Kesultanan Melaka dan Acheh turut berada dibawah kawalannya.Sebab itu lah bila mencari kesan Sejarah Kesultanan Melaka sukar mendapat buktinya kerana nama mereka juga tersenarai dalam senarai Raja-raja Ayuthia dalam bahasa Siam !.

Tahukah pembaca semua siapakah yang menjadi Raja Benua Siam Islam Nagara Kedah Pasai Ma yang terakhir. Tak lain dan
tak bukan iaitu Sultan Jaafar Muadzam Syah atau lebih dikenali sebagai Long Jaafar. Sebelum itu Ayahanda baginda, Syed Alang Alauddin yang juga bergelar Panglima Bukit Gantang menjadi Sultan Benua Siam Islam, Nagara Kedah Pasai Ma. Baginda melantik puteranya Long Jaafar menjadi menteri di Larut Perak untuk menguruskan lombong bijih kerajaan Nagara Kedah disana. Apabila ayahanda baginda mangkat dalam tahun 1862, baginda ditabal di Berahman Indra (sekarang Balai Besar) Alor Setar bergelar Sultan Jaafar Madzam Syah. Dalam rangka lawatan ke Merbok, baginda ditangkap oleh Thai dan Inggeris dalam tahun 1876, disiksa di Yan, sebelum dipijak dengan gajah hingga mati di belakang Balai Polis Gurun dalam tahun 1876.Peristiwa ini benar berlaku dan saya cabar sesiapa pun termasuk pengkaji sejarah tempatan untuk mengkaji maklumat ini.

Dalam penyelidikkan saya, dengan terbunuhnya Long Jaafar orang-orang Melayu hilang segala-galanya meliputi sastera, senibina, manuskrip-manuskrip,syair, industri pembuatan belerang, sajak, puisi dll. Penjajah Inggeris telah menipu kita dimana mereka berpakat dengan Thai lalu menyerahkan peradaban itu kepada Thai. Mereka memutarbelitkan fakta sejarah sehingga kita menyangkakan Thai dan Siam itu sama saja. Inggeris memberi peradaban Ayuthia milik kita itu kepada Thai agar mereka dapat, menjatuhkan Islam, menjajah Semenanjong dan mengutip hasil bumi seperti bijih timah,emas,rempah ratus dll.

Ditinggalnya kita pada hari ini tanpa warisan sejarah bangsa dan agama untuk memulakan kerajaan Malaysia ketika merdeka. Sejarah yang ditinggalkan adalah versi mereka, bukan versi kita. Kita terpaksa bermula dari bawah untuk memertabatkan bangsa. Kita berjaya
melakukannya dalam masa 50 tahun saja. Bayangkanlah sekiranya kita bangsa Melayu keturunan Siam ini memerintah Ayuthia dulu
selama 417 Tahun, betapa hebatnya peradaban itu! Pasti ia di cemburui dan dingini/diidamkan oleh bangsa lain.
Sebelum ini raja-raja kita membayar ufti kepada Siam Islam, ibarat cukai Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Persekutuan tetapi bila Thai mengambil alih Ayuthia, seolah-olah memberi ufti kepada Kerajaan asing yang berlainan agama. Bila raja-raja daerah kita enggan membayar, walau ada yang cuba berbaik-baik, Thai tetap menyerang orang-orang Melayu, mengugut, membunuh dan menyiksa dengan kejam. Akhirnya ramai kerabat dan rakyat di Negara Kedah dan Pattani menjadi ‘Korban Musuh Bisik’ dalam
tahun 1821. Setelah usaha ini selesai mereka mengubah sistem pendidikkan mereka, rakyat siam hanya boleh belajar bahasa Thai sahaja,dll, sehingga apabila selesai dinamakan negara mereka,Thailand. Semua ini berlaku kerana Raja Chakri Sukhothai benci bangsa Siam ini ujud lebih dahulu daripada Thai lalu dibakarnya manuskrip Al Quran, Hikayat Merong Mahawangsa, Sejarah Melayu dll sewaktu berjaya menawan Ayuthia dalam tahun 1767.

Sewaktu Thai (bukan Siam) menjajah Kedah selama 5 tahun (1876-1881) dengan pertolongan Inggeris mereka membakar istana-istana lama (17,mungkin lebih) milik Raja Benua Siam Islam, Nagara Kedah Pasai Ma termasuk di Bukit Cho Ras (istana Sayyidina Ali, Sultan Alirah Shah, Perlak), diserang dan dibunuh orang-orang Siam Islam Pattani, Kedah, Majapahit dan tentera Cina Manchu (Islam). Seorang saksi yang tinggal berdekatan, berusia sekitar 90 tahun menceritakan bagaimana Inggeris sekitar awal 1910 datang semula memecahkan lagi 3 bilik dibawah tanah ditapak istana Bukit Choras yang telah dibakar oleh Thai 35 tahun terdahulu.Di setengah-setengah lokasi seperti candi ditanamnya patung-patung tertentu untuk menyesatkan penyelidik kita pada hari ini. Syukurlah orang Melayu masih tetap berpegang kepada Islam. Sekarang saya harap saudara/i mula faham kenapa berlaku kekecohan di Pattani. Saya difahamkan juga bahawa Inggeris ingin menyerahkan Pattani, Satun,Yala, Ligor dan Songkhala untuk merdeka bersama kita dalam tahun 1957 dahulu tetapi ditolak oleh TAR kerana datuknya Raja Chulalongkorn tidak mengizinkannya (TAR cucu raja Siam itu). Inggeris tahu bahawa daerah ini jajahan Nagara Kedah, berdasarkan manuskrip Undang-Undang Kedah yang tercatat di m.s.15.

Oleh itu, sempena menyambut Hari Kemerdekaan ke 50 tahun, marilah kita sama-sama mencari kembali permata yang telah hilang itu.

Mazlan Abdul Majid
Pensyarah Kanan
UiTM Kedah

**************************
Utusan Malaysia 13 Feb 2007
Kewujudan Kedah bukan pada 1136 Masihi?

KENYATAAN Timbalan Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Datuk Wong Kam Hong baru-baru ini yang menyarankan agar mengkaji semula sejarah kedatangan Islam di Nusantara, adalah dirujuk.

Saya selaku waris mutlak kesultanan Sultan Jaafar Muadzam Shah, pemerintah benua Siam Islam membantu untuk menjelaskan kedudukan sebenar atau realiti sejarah.

Kewujudan Kedah memang terbukti sejak tahun 222 Hijrah bersamaan 812 Masihi seperti tercatat dalam tulisan jawi (rujuk lampiran 65 bertulisan jawi Undang-Undang Kedah Transliterasi Teks, penyelenggara Mariyam Salim, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2005). Di sini ternyata kewujudan Kedah bukan tahun 1136 Masihi seperti diuar-uarkan oleh ahli sejarah Kedah Darul Aman.

Boleh dikatakan banyak nama tempat atau negara adalah berasal daripada perkataan Siam. Ini disebabkan negara-negara berkenaan memang berasal dari benua Siam Kedah Kheang Tesh.

Negara Filipina misalnya, kewujudan negara tersebut adalah pada tahun 1758 masihi. Ia didirikan dan diperintah oleh Raja Maha Besar Benua Siam Dinasti Ayuthia yang digelar Boromoraja V Ekataat Cau Phaya Sharif Yang Dipertuan Yang Maha Mulia. Baginda bersemayam di Ayuthia (Thailand).

Putera baginda bergelar Cau Phaya Kersan bermakna Cau = Tuanku, Phaya = Maharaja, Kersan = Yang Ke-II. Nama sebenar ialah Koya Long Sultan Muzaffar Shah. Semasa menjadi raja di Kemboja, baginda digelar Pho Chan iaitu Putera Lelaki Beta.

Pada tahun 1976 Masihi semasa baginda bersemayam di Kota Ayuthia Cempaka Sari, Kemboja, baginda diusir oleh tentera raja Buddha Aluang Phraya Lanna Thai. Aluang Phraya berasal dari India dan mereka menubuhkan kerajaan di Luang Phrabang Benua Siam pada tahun 1736 Masihi. Apabila diusir, Koya Long kembali ke Brahman Indera, Alor Star.

Para pegawai Koya Long ditempatkan di Pulau Langkawi dan sempena penempatan itu maka tempat itu dinamakan Kampung Kamboja. Tenteranya pula ditempatkan di Bendang Raja Mukim Rambai Pendang, Kedah.

Pada 1758, baginda berpindah ke Kuala Kangsar, Perak lalu membina sebuah Ayuthia dari kayu dan buluh, sesudah itu baginda membina kota Bukit Gantang dan menempatkan istana di dalam kota tersebut.

Kini kota tersebut dikenali dengan nama Kota Long Jaafar. Long Jaafar ialah cucu Koya Long. Long Jaafar ialah Sultan Jaafar Muadzam Shah Perak. Putera Koya Long yang bernama Sultan Syed Alang Alauddin Panglima Bukit Gantang ialah ayahanda kepada Sultan Jaafar Muadzam Shah Perak.

Syed Alang Alauddin bersemayam di Ayuthia Ban Nai Lang dalam kawasan Na Thawi, Songkhla Thailand. Perkataan Songkhla bermakna hantar benih. Hantar benih di sini bermaksud Raja Maha Besar benua Siam Sharif Shah menghantar keturunannya untuk menjadi raja di Songkhla.

– NAI LONG KASIM IBNI NAI LONG AHMAD,

Langgar, Kedah.

http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2007&dt=0213&pub=utusan_malaysia&sec=forum&pg=fo_03.htm&arc=hive

Kesian Penduduk Taman Bandar Senawang

Baru-baru ini seorang sahabat memberitahu seorang penduduk di Taman Bandar Senawang yang kematian anak yang tidak cukup bulan. Sahabat yang kematian anak tadi kelam kabut untuk meguruskan jenazah anaknya kerana di Taman Bandar Senawang tiada surau dan tiada persatuan penduduk kerana ianya taman yang baru lebih kurang setahun. Setelah puas dia bertanya akhirnya dia pergi semula ke taman yang dia menyewa sebelum ini, untuk mendapatkan bantuan imam disana menguruskan jenazah anaknya.

Sebelum ini juga seorang sahabat memberitahu ada orang dari Taman Matahari Height mengadu mengenai kes khalwat yang menjadi-jadi. Disebabkan taman tersebut juga tiada surau dan tiada jawatankuasa penduduk maka dia mencarilah mana-mana taman yang AJK Surau atau persatuan penduduk yang mahu membantu. Akhirnya AJK Surau di taman lain menolong sahabat tadi dengan menghubungi Jabatan Agama Islam Negeri.

Pemaju di Taman Bandar Senawang telah menyediakan beberapa tapak rumah ibadah. Ada tapak untuk surau dan ada tapak untuk kuil. Apa yang menyedihkan ialah umat Islam tidak mengambil pengajaran dari sirah Nabi saw, sebaliknya penganut Hindu mengambil contoh dari sirah Nabi. Ini adalah kerana pendirian surau atau masjid disesuatu tempat itu adalah penting bukan semata-mata sebagai tempat sembahyang tetapi sebagai pusat untuk menyelesaikan masalah penduduk setempat.

Kita lihat penganut Hindu akan mendirikan rumah ibadah mereka di mana sahaja walaupun di atas tanah kerajaan. Bermula dengan tiang empat, atap, dinding dan kemudian dikembangkan menjadi kuil.

Terbalik dengan umat Islam hari ini. Hendak membina surau atau masjid mengharapkan sepenuhnya bantuan kerajaan, derma orang ramai serta hendak membina surau atau masjid yang cantik dan selesa, menunggu dana beratus ribu ringgit baru hendak dibina surau. Apa salahnya didirikan surau dahulu dengan tiang empat dan atap, menggunakan khemah, kontena dan sebagainya, sedangkan tanah telahpun diberi oleh pemaju.

Inilah realiti umat Islam di Malaysia hari ini, bukan sahaja di Taman Bandar Senawang, bukan sahaja di Matahari Height bahkan di seluruh Malaysia yang berasa selesa duduk dirumah tetapi kelam kabut apabila menghadapi kematian keluarga terdekat.

Sekiranya taman berkenaan tiada surau atau jawatankuasa penduduk, maka penduduk di taman berkenaan hendaklah mendampingi masjid kariah mereka agar kenal siapa AJK masjid kariah di tempat mereka. Seperti di Taman Bandar Senawang, masjid kariahnya ialah Masjid Bandar Baru Senawang sementara masjid kariah untuk Taman Matahari Height samada Masjid Taman Rasa Sayang atau Masjid Kg Paroi.

2/22/07

Barat Boikot Tesco, orang Malaysia sokong Tesco

Sebagai manusia tidak kira apa bangsa dan agama, anda sepatutnya memboikot Tesco. Di negara barat mereka mengadakan kempen memboikot Tesco atas 3 sebab iaitu :
1. Kerana melakukan intipan ke atas pelanggan
2. Penyokong kuat Israel
3. Antara syarikat yang banyak membawa pencemaran alam di UK

Mereka yang membeli di Tesco , akan ada “saham” anda menzalimi penduduk Palestin.

Berikut buktinya :
http://www.boycottcity.org/view/index.php?itemId=81
Boycott Name: Tesco
Description: Supermarket
Category: services, medical
Comments:
1) Experimenting with RFID tags
2) Large supporter of Israel
3) Recently named and shamed as one of the UK's largest poluters.

http://www.boycotttesco.com/
TESCO Snaps Your Photo?

As reported in the London Times and the Guardian, hidden cameras at Tesco have taken mug shots of people picking up products with Spychips. Now, the press reports that Tesco "expects to finalize a deal within weeks for the purchase of millions of [RFID] tags." It's time to take a stand.

Don't let Tesco spy on YOU!

FTA – Kontraktor Kelas F Akan Teruk Terjejas

FTA: Amerika masih boleh jejaskan kontraktor kecil . Oleh Mohd Azmi Abdul Hamid

Teras Pengupyaan Melayu (Teras) prihatin terhadap kesan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Malaysia dengan Amerika. Pusingan kelima rundingan di Kota Kinabalu sudah tamat.

Walaupun Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Rafidah Aziz memberi jaminan bahawa syarikat Amerika akan hanya menumpukan kepada kontrak berskala besar dalam membida projek kerajaan, namun Teras berpendapat, kesan negatifnya tetap ada terhadap kontraktor tempatan, terutama syarikat bumiputera.

Walaupun syarikat Amerika dikatakan akan mengambilkira keprihatinan kerajaan Malaysia, namun dalam jangka masa panjang, kerajaan tidak mungkin dapat menjamin kesan buruknya terhadap syarikat tempatan, akibat persaingan dengan syarikat Amerika nanti.

Soalnya, ketika kontrak besar akan dikuasai oleh syarikat Amerika, apakah kerja-kerja sub-kontrak akan terjamin diberi kepada syarikat tempatan, khususnya kontraktor bumiputera?

Teras juga tidak yakin bahawa dalam soal pembekalan barangan dan perkhidmatan oleh syarikat Amerika, mereka akan memberi keutamaan kepada syarikat bumiputera.

Realiti yang ada sekarang inipun telah menunjukkan bahawa syarikat bumiputera sering didiskriminasi oleh syarikat bukan bumiputera, apatah lagi syarikat dari luar negara.

Teras berpandangan, sementara Rafidah memberi jaminan bahawa syarikat AS tidak akan menjejaskan syarikat tempatan, namun persoalan pokok ialah perjanjian FTA itu sendiri memberi ruang persaingan untuk syarikat Amerika membida sebarang tender kerajaan.

Kami tidak nampak syarikat-syarikat Amerika akan diminta dikecualikan daripada membida mana-mana projek kerajaan, kecil atau besar, kerana jika ini dilakukan oleh kerajaan Malaysia, maka ia akan dianggap tidak telus dan pilih kasih – dan ini tidak dibolehkan dalam FTA yang mengguna prinsip perdagangan bebas.

Satu aspek yang juga harus diingat ialah dalam klausa FTA, istilah “most favored Nation” iaitu jika satu negara diberi keistimewaan oleh Malaysia dalam sesuatu perjanjian perdagangan, maka syarikat Amerika juga perlu mendapat layanan dan taraf yang sama bilamana FTA.

Jadi, bagaimanakah Malaysia dapat menjamin ada sektor yang akan dikecualikan daripada syarikat AS untuk memasuki tender. Sebaliknya, syarikat Amerika akan sentiasa mencari peluang untuk mendapat peluang seluas mungkin dalam apa sahaja projek kerajaan.

Penulis adalah Presiden Teras Pengupyaan Melayu (Teras).

http://www.malaysiakini.com/letters/63606

Bas di N.Sembilan macam zaman Jepun

Bas Seremban-Klawang seperti zaman merdeka

Berita Harian 22 Feb - SUDAH lebih 11 tahun saya menggunakan perkhidmatan bas Seremban-Kuala Klawang. Kini perkhidmatannya semakin kurang memuaskan kerana sejak lebih setahun purata bas yang ada adalah tiga jam sekali dalam sehari.

Di samping itu, kebanyakan bas pula sudah lama dan tidak sempurna dengan tiada pendingin hawa, bumbung bocor dan kerusi yang sudah lunyai. Selain itu, kami terpaksa berkongsi platform yang sama dengan bas Port Dickson yang sudah mempunyai platform sendiri.

Bayangkan saya terpaksa naik lagi bas dari Kuala Klawang-Kuala Pilah yang tidak teratur masanya. Tambahan pula bas terakhir dari Kuala Klawang-Kuala Pilah adalah jam 6 petang. Jadi saya perlu bertolak dari rumah sebelum jam 12 tengah hari agar saya dapat sampai ke kampung dengan menaiki bas terakhir.

ORANG JELEBU , Negeri Sembilan.

http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Thursday/Surat/20070221234749/Article/

Laporkan Maksiat Di Tempat Anda Hotline 24 Jam

Laporkan Maksiat di Tempat Anda

Hubungi Hotline 24 Jam Pegawai Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan di talian 06-7672756 , 06-7672757

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari mungkar., dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” - Surah Ali Imran, Ayat 110

2/21/07

Malayia Beli Belon RM 200 Juta Pula !

Belon, Belon! [The Plane, The Plane!] oleh Datuk Ruhanie Ahmad

Ramai di antara kita masih ingat siri The Fantasy Island. Kita ingat watak Tattoo yang kerjanya adalah mengalu-alukan kedatangan tetamu ke suatu pulau hayalan dengan kata-kata “the plane, the plane!”

http://bigdogdotcom.wordpress.com mempunyai satu posting mengenai kisah the plane, the plane ini.

Tapi, kisahnya bukan mengenai pulau hayalan. Ia mengenai belon mewah yang baru dibeli oleh Penerbangan Malaysia Berhad (PMB), anak syarikat Khazanah Nasional Berhad, GLC milik Kerajaan Malaysia.

Kisah belon ini menarik perhatian rakyat jelata Malaysia. Khususnya bila belon berharga $200 juta ini boleh dibeli, tapi skim buku teks untuk seluruh pelajar sekolah rendah dan menengah mulai 2008, yang memakan kos tambahan $100 juta, pula dibatalkan pelaksanaannya.

Inilah ironinya pada hari ini. Pembesar negara asyik buat kenyataan yang berdegar-degar. Tapi, rakyat jelatanya merana bagaikan burung dalam sangkar.

Bacalah kisah Belon, Belon yang sepenuhnya menerusi link ini: http://bigdogdotcom.wordpress.com . Dalam posting berkenaan ditimbulkan soalan-soalan berikut:

Sewaktu Perdana Menteri mengambilalih jawatan dari Tun Dr. Mahathir Mohamad, terdapat beberapa individu tertentu yang melalak kononnya negara kehabisan wang kerana kesemuanya digunakan untuk membiayai projek mega Tun Dr. Mahathir. Kalau dah tak ada wang, kenapa beli pesawat mewah hingga beratus-ratus juta ringgit harganya?

Dua ratus juta ringgit adalah satu jumlah yang besar. Khususnya untuk membeli sebuah kapalterbang mewah yang kurang diperlukan kegunaannya.

Jadi, walaupun PMB yang menanggung kosnya, kos itu pastinya datang daripada tabung kewangan negara atau pun dipinjam dengan PMB yang akan membayarnya.

Soalan cepu emasnya di sini adalah: berapa lama lagikah Perdana Menteri akan terlindung daripada kemarahan rakyat terhadap pembelian kapalterbang mewah ini?

Dan, berapa lama lagikah rakyat boleh menerima hakikat kepincangan seperti ini?

Saya tidak mampu untuk menjawab soalan-soalan di atas. Saya hanya mahu pandang dan lihat. Saya mahu pandang dan lihat, mungkinkah kemarahan rakyat jelata akibat pembelian kapalterbang mewah ini akan jadi satu manifestasi yang kukuh dan nyata? Mungkinkah begitu kesudahannya? – Ruhanie Ahmad.

posted by KUDA KEPANG at 1:57 PM
http://kuda-kepang.blogspot.com/2007/02/belon-belon-plane-plane-ramai-di-antara.html

2/16/07

Isteri-isteri mangsa ISA Sabah tekad berjuang bebaskan suami

SANDAKAN, 16 Feb 2007 (Hrkh) – Berat mata memandang berat lagi bahu memikul, mungkin itulah ungkapan yang amat sinonim dengan apa yang dideritai sejak sekian lama oleh empat belas orang isteri tahanan ISA dari Sabah.

Yang pasti, apa yang dideritai itu turut dikongsi oleh anak-anak kecil mereka yang masih lagi tidak memahami erti sebuah kehidupan sebenar. Mahu atau tidak kehidupan harus diteruskan walaupun tiada insan yang bergelar suami di sisi.

Setiap keluarga mangsa, setiap waktu dan ketika pula, tidak pernah jemu-jemu menadahkan tangan ke hadrat Ilahi agar diberi kekuatan iman dan kesabaran menghadapi ujian seperit itu di samping disusuli harapan yang menggunung tinggi suatu hari nanti pasti dapat bertemu dengan suami masing-masing sebaik dibebaskan.

Namun soalnya, bilakah tarikh keramat itu menjelma, masih menjadi tanda tanya.

Walaupun begitu, mereka tidak bersendirian mengharungi ujian getir itu apabila Gerakan Mansuhkan ISA (GMI) dengan kerjasama Lajnah Kebajikan dan Kemasyarakatan Dewan Muslimat PAS Pusat (LKK DMPP) dan Lajnah Kebajikan Dewan Muslimat PAS Sabah (LK DMPS)mengadakan program khas bersama mereka dekat sini baru-baru ini.

Antara matlamat program itu diadakan selain merapatkan lagi hubungan silaturrahim, ia juga bertujuan mendapatkan maklum balas mengenai kegiatan dan perancangan program bersama pada masa-masa akan datang.

Selain itu, menyelaras kegiatan bersama GMI di Sabah, bagi menjaga kebajikan isteri-isteri dan keluarga mangsa ISA Sabah itu turut diberi perhatian.

Antara Ahli Jawatankuasa dari GMI yang hadir ialah Pengerusinya, Syed Ibrahim Syed Noh Al-Habsih, Latifah Koya (AJK, Peguam), Ustazah Norlaila Othman (AJK, Isteri tahanan ISA) dan Normah Ismail (AJK, Isteri tahanan ISA).

Sementara wakil daripada DMPP, Ustazah Nuridah Mohd Salleh Pengerusi LKK DMPP merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Wilayah Persekutuan dan AJK GMI, Wan Hasrina Wan Hassan Ketua Dewan Muslimat PAS Selangor dan tiga orang Ahli jawatankuasanya.

Manakala bagi pihak DMP Sabah diwakili oleh Pn Noramalina Ahmad Ajk DMP Sabah merangkap Ketua DMP Kawasan Sandakan dan beberapa orang lagi ahli jawatankuasanya.

Program yang berlangsung selama dua hari itu diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya ialah pameran kegiatan GMI dan ilustarasi kezaliman yang dilakukan terhadap tahanan dalam penjara, sesi dialog, ceramah umum, lawatan ke rumah keluarga mangsa dan majlis penyampaian bantuan kepada Isteri-isteri tahanan dan fakir miskin.

Daripada empat belas keluarga tahanan itu, tujuh daripada mereka ditahan sejak tahun 2002 lagi atas tuduhan terlibat dengan Jemaah Islam (JI) manakala yang lainnya pada awal tahun lalu atas tuduhan terlibat dengan kumpulan Darul Islam yang dikatakan mahu mewujudkan Daulah Islamiah Nusantara.

Sebelas daripadanya berasal dari Sandakan, Tawau (2) dan Kota Kinabalu (1).

Sebelum ini, sejak suami mereka ditahan, mereka merasakan tiada siapa yang peduli dan tidak tahu ke mana hendak mengadu. Perasaan bimbang dan takut mengenai keselamatan diri dan anak-anak pula sentiasa bermain di benak mereka. Bahkan soal makan minum, kesihatan dan persekolahan anak-anak juga terus menjadi bebanan fikiran.

Manakala kehadiran polis cawangan khas (SB) pula sering mengganggu perasaan.

Mereka turut mengadu, dipujuk rayu oleh SB agar berdiam diri dan dilarang terlibat dengan mana-mana pergerakan jika mahu suami mereka dibebaskan lebih awal.

Mereka juga memberitahu, SB sering mengunjungi mereka dengan memberi bantuan kewangan, kononnya mereka juga simpati dengan apa yang didertai oleh mereka selama ini.

Bahkan kata isteri-isteri tahanan tersebut, masyarakat persekitaran termasuk teman-teman dan keluarga sendiri yang tidak memahami perkara sebenar seolah-olahnya memandang serong dan tidak mengambil peduli hal ehwal mereka.

“Kami jadi bingung dan amat tertekan dengan keadaan ini.

“Banyak lagi perkara yang harus kami fikirkan, kesihatan anak-anak, persekolahan mereka dan sumber kewangan kami yang amat terhad,” ujar salah seorang isteri tahanan terpaksa bekerja sendiri termasuk menjual kuih dan mengambil upah mengajar Al-Quran di rumah-rumah jiran untuk menampung keperluan keluarga.

Itulah antara persoalan penting yang diajukan oleh isteri-isteri tahanan dan dibincangkan dalam pertemuan yang julung kali diadakan itu.

Walau apa pun, pertemuan itu menjadi satu azimat kepada mereka untuk bangkit dan terus berjuang menentang kezaliman akta rimba itu (ISA) sehinggalah suami mereka dibebaskan.

Bahkan pertemuan itu amat menggembirakan mereka dan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua yang terbabit kerana dengannya mereka mendapat kekuatan dan semangat baru untuk terus berjuang membebaskan suami tercinta.

Dalam pada itu, ketika berucap pada majlis ceramah bertajuk “Pencabulan Hak Asasi Satu Kezaliman” yang diadakan pada sebelah malamnya, Pengerusi GMI Syed Ibrahim Syed Noh al-Habshi berkata, pihaknya akan terus mendesak pihak kerajaan untuk memansuhkan akta itu sekaligus meminta kesemua tahanan dibebaskan atau dibicarakan di mahkamah terbuka untuk membuktikan kesalahan mereka.

“Sama ada tahanan kesemuanya telah dibebaskan atau tidak, kami akan terus berjuang bagi memastikan tiada lagi akta yang menindas rakyat yang tidak berdosa, ini adalah akta yang zalim dan bercanggah dengan hak asasi manusia,” katanya tegas.

Beliau turut meminta kepada keluarga tahanan agar tidak berasa bimbang dan takut untuk terus menyuarakan hak mereka kerana mereka dilindungi undang-undang.

Sementara itu, ketika turut menyampaikan pandangan dalam majlis ceramah itu, Ustazah Norlaila mengingatkan agar isteri-isteri tahanan yang terbabit, terus berjuang dan bergerak dalam satu pasukan bersama-sama dengan GMI bagi menuntut pembebasan suami.

“kita jangan takut, kita sebagai isteri jangan berdiam diri sahaja. Sama ada kita berjuang atau tidak suami kita tetap dalam tahanan. Maka sebab itu lebih baik berjuang daripada berdiam diri.

“Perjuangan inilah sebagai hadia kepada suami kita,” kata Ustazah Norlela.

Norlela turut mengingatkan Isteri-isteri tahanan suapaya jangan sekali-kali melayani kehendak dan kemahuan SB.

“Sama ada mereka bagi wang atau tidak jangan layan mereka. Ini taktik yang digunakan untuk mendapatkan maklumat sekaligus melemahkan semangat kita untuk berjuang,” ujarnya lagi.

Beliau yang juga salah seorang isteri tahanan ISA, begitu yakin Allah pasti akan membantu usaha murni ini dan akan dianugerahkan pahala yang besar disisiNya. - mks.

http://harakahdaily.net/v061/index.php?option=com_content&task=view&id=6467&Itemid=28

2/14/07

Ibu Saya Seorang Superwoman

Satu kisah benar yang begitu menusuk kalbu terutama kepada mereka yang bermegah-megah dengan Valentine Day oleh Sheih Kickdefella , seorang blogger yang terkenal dengan poster-poster kritikan sinis. Kepada mereka yang ada ibu bapa yang masih hidup, gunakanlah peluang sisa hidup yang masih ada ini untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita.

http://kickdefella.wordpress.com/2007/02/13/sheih-on-sheih-talking-about-woman-%e2%80%93-my-superwoman/

Sheih on Sheih: Talking about Woman – My Superwoman
February 13th, 2007 · 33 Comments
If my calculation was right, when my father divorced my mum, she was not even forty yet. Strange things about being the children, you always think your mum is old. That was what I felt at that time. I thought my mum is old. Now, she is still just as old as I always remember her.

Than recently, I started to think of it. She must be around thirty-five at that time. I am now thirty-seven yet felt very young. She must be younger than I am today. Yet, she had to take care all the six of us. Nevertheless, the most amazing thing is she never ever thought of getting married again. I know we will definitely object to it though.

When I was in primary school, my grand aunty whom we called Tok Ku always wants to arrange for my mum to get married. As the result of it, we threatened Tok Ku with penyapu lidi. Tok Ku disappeared for a while, only to return few months later with her new husband. The man whom she wanted to propose to my mum.

After her divorce, my mum moves to a new piece of land in Paya Rambai, near Kota Bharu. Paya Rambai was at that time very remote. My mum built a pondok in the thickness of the secondary jungle. Against my grandpa’s advice, I move to that pondok while all my siblings are staying with my grandpa. I stayed with my mum. I was six at that time. My mum taught me how pray and I prayed real hard for our life to get better. I still remembered when musim tengkujuh came, because of the atap is not waterproof, it was leaking everywhere. Whenever we were having our dinner, our kuah seems to be flooded with the air hujan. I made a promised to my mum, I shall never get married because I want to take care of her till deaths do us apart. I never kept my promise.

When I was down with Malaria, my mum would walk more than ten kilometers to the hospital to take care of me. I promised her, when I grow up, I will be a trishaw peddler so I will take her anywhere she wanted. Again, promises are made to be broken.

After my dad left the service, he gives some money to my mum, which she builds a decent home for us. With that house, all our siblings reunited again under one roof. However, the money is not enough. My mum might not owns a degree in economic but she managed her economics well. She will invest into barang kemas and whenever we were in dire needs of money, she will pay the pajak gadai a visit.

Ustaz Nik Aziz or Ayah Zit as we call him, the now Menteri Besar of Kelantan is my mum’s Pak Sepupu. Those days, she always paid him a visit. I still remembered it vividly. My mum will be on the other side of the white curtain, while I will sit on Ayah Zit’s laps. Only now, I realized the reason for all those visits. My mum actually asks Ayah Zit to perform Sholat Hajat and pray for her to forget my Dad. Ayah Zit’s is known as a person with mulut masin which means God always answer his prayer.

Only now, I realized my mum’s sufferings. She could has opted for another try in marriage which will solved lots of her problem but she adamant to brought us up without wanting us to share her with anybody else.

Despite all her sadness, she still finds some cash to bring me to watch Menanti Hari Esok, Tiada Esok Bagimu, Esok Masih Ada and Esok Untuk Siapa at the cinema.

Despite all her troubles, she still finds plenty of moments to share my sadness and to give me the strength whenever I need it.

Despite her lost love, she still managed to advise me on my very own love of my life.

My mum is a very farsighted person, and I know she knows that one day, we will all grow up and she will be left alone. Today is precisely the day. In fact, for the past ten years, she is living on her own. We wanted her to stay with us, which we knew she, never felt comfortable.

Now, she prefers to love us from a distance rather than having to trouble us with her deteriorating heath.

My mum is a Superwoman.

She has given a child all the loves he needs from their parents. She has sacrifice her needs, her future and above all, her life for our sakes. Well, all mums are made in heaven, and I am glad to know that one day, she will returns to Eden where she deserved it more than anyone I knew.

How can I not love her, but why I felt so embarrass to show how much I really love her?

How can I not care for her, yet why it is so difficult for me to prove I really care for her?

How can I not spend time with her, again, why it is always so hard for me to find the time to spend with her?

She, The Superwoman, deserved the roses more that any other woman on the Valentine’s Day.

My roses will be for my one and only Superwoman.

I love you mama!

FUN FAIR BOLEH MENYUMBANG KEPADA JUDI

Dari Laman Web Jabatan Mufti Brunei Darus Salam - Bilangan 107 Bahagian Akhir

(Komen – Sekarang ini di kedai-kedai runcit disediakan mesin-mesin dimana didalamnya terdapat bola-bola dan didalam bola ini terdapat mainan untuk menarik kanak-kanak. Ini juga mempunyai ciri-ciri judi kerana kanak-kanak yang memasukkan duit siling ini tidak tahu apa barangan mainan yang akan diterimanya, bergantung kepada nasib. Begitu juga dengan kotak-kotak coklat yang menyediakan barangan mainan didalamnya yang tidak diketahui apa jenis mainan, menyebabkan kanak-kanak akan asyik membelinya untuk mendapatkan mainan yang lebih baik)

Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu `Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

PERMAINAN-PERMAINAN DALAM FUN FAIR

Fun fair berasal daripada perkataan Inggeris dan menurut Kamus Dewan funfair adalah pesta ria.

Sebagaimana biasanya funfair dibuat di suatu lokasi atau tempat untuk bersuka ria. Selain daripada menyediakan gerai jualan barang-barang, ada juga disediakan pelbagai jenis hiburan dan permainan yang menawarkan hadiah-hadiah istimewa seperti rantai emas, jam dan sebagainya. Ia disediakan mengikut syarat-syarat yang telah diaturkan.

Kebiasaannya, di antara permainan-permainan yang disediakan termasuklah membaling gelang besi ke sasarannya. Untuk menyertai permainan ini, pelanggan terlebih dahulu dikehendaki membeli gelang besi tersebut. Cara permainannya, gelang akan dibaling ke sasarannya, jika masuk pada sasarannya, maka si penjual akan memberikan hadiah. Antara hadiah-hadiah yang disediakan ialah berupa anak patung atau lain-lain. Manakala pelanggan yang tiada satupun daripada gelang besi yang dibeli itu menepati sasarannya maka tiadalah hadiah yang diberikan.

Antara jenis permainan yang diadakan lagi ialah seperti memancing kepingan papan di atas air. Kepingan papan berkenaan diukir menjadi berbagai bentuk. Di belakang kepingan papan tersebut tertulis jumlah markah seperti 100, 200 atau kosong. Sebelum itu pelanggan diberitahu agar memancing ukiran papan itu sebanyak mungkin untuk mengumpul jumlah markah daripada ukiran papan tersebut. Biasanya pelanggan akan dikenakan bayaran bagi setiap ukiran papan yang dipancingnya. Sesudah pelanggan memancing ukiran papan tersebut dan membayar setiap satu ukiran yang diperolehi baharulah penjual itu menjumlahkan markah yang diperolehi pelanggan, kemudian memberi hadiah yang ditentukan mengikut kadar jumlah markah tersebut. Jika markah pelanggan itu tinggi, maka mahal dan istimewalah hadiah yang diberikan.Tetapi jika tidak mencapai pada markah yang sudah ditentukan itu maka tiadalah hadiah yang diberikan kepadanya. Cara permainan ini adalah sama dengan permainan di zaman Jahiliyyah iaitu at-tazji‘ah.

Ada juga permainan dengan cara memasukkan duit syiling di dalam bekas yang dipenuhi dengan duit syiling yang lain. Apabila duit yang dimasukkan itu terkena pada sesuatu tempat yang menyebabkan terjatuhnya sebilangan kumpulan duit, maka berjayalah pelanggan itu untuk mendapatkan duit syiling yang banyak dari bekas tersebut.

Begitulah di antara jenis dan corak permainan yang terdapat di dalam funfair tersebut mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Walau bagaimanapun tidak dinafikan permainan-permainan yang lebih menarik dan canggih telah direka tanpa menyusahkan si pemain, hanya dengan membeli kupon akan diketahui sama ada dia menjadi pemenang atau sebaliknya setelah diadakah undian. Permainan seperti ini dinamakan al-yanasib (judi loteri). Walaupun tidak menimbulkan permusuhan dan tidak menghalang pelakunya daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta‘ala, akan tetapi perlaksanaan undian loteri itu mempunyai akibat-akibat buruk seperti juga pada jenis judi yang lain. Akibat-akibat buruk yang dimaksudkan ialah kenyataannya ia merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara‘. (Ensiklopedia Hukum Islam: 3/1055)

Berdasarkan kepada contoh-contoh permainan yang disebutkan di atas, adalah jelas ia merupakan permainan-permainan yang mempunyai unsur pertaruhan dan mengadu nasib.

Jika dibandingkan dengan pengertian judi dan unsur-unsur yang ada pada judi sepertimana yang disebutkan sebelum ini, maka permainan-permainan seperti di atas adalah termasuk dalam kategori judi kerana ia mempunyai unsur-unsur yang sama.

Dari itu, hendaklah diingat bahawa mana-mana permainan yang mempunyai unsur pertaruhan, mengadu nasib atau salah satu pihak akan kerugian adalah judi.

Walau bagaimanapun tidak semua yang berbentuk permainan atau perlumbaan itu termasuk dalam kategori judi, seperti seseorang yang berkata kepada teman-temannya yang diajak bertanding dalam suatu perlumbaan: “Jika kamu boleh mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah. Sebaliknya jika kamu kalah tidak ada kewajipan apa pun atas kamu untuk saya”. Kriteria seumpama ini telah disebut dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah Bin Haris bahawa Rukanah, salah seorang kafir Quraisy, pernah mengajak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk mengikuti permainan beradu tenaga seperti gusti. Dia menawarkan beberapa ekor kambing jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menang. Dalam perlawanan itu, ternyata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menang. (Bazlul Majhud: 16/402)

Sayugia diingatkan bahawa permainan-permainan seumpama itu, sebenarnya sangat melalaikan bahkan tanpa disedari membawa kepada pembaziran wang.

Maka, jelas bahawa yang haram itu wajib dijauhi dalam segala hal dan keadaan, wajib memelihara diri daripadanya dengan apa jua sekalipun. Maka dalam keghairahan mencari harta dengan jalan berniaga atau lain-lain sumber pencarian, adalah wajib kita berhati-hati daripada terjebak kepada perkara-perkara yang tidak sah dalam jual beli, apa lagi jika ia membawa kepada yang haram.

http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/ic42_2000.htm

FUN FAIR BOLEH MENYUMBANG KEPADA JUDI

Dari Laman Web Jabatan Mufti Brunei Darus Salam - Bilangan 107 Bahagian Akhir

(Komen – Sekarang ini di kedai-kedai runcit disediakan mesin-mesin dimana didalamnya terdapat bola-bola dan didalam bola ini terdapat mainan untuk menarik kanak-kanak. Ini juga mempunyai ciri-ciri judi kerana kanak-kanak yang memasukkan duit siling ini tidak tahu apa barangan mainan yang akan diterimanya, bergantung kepada nasib. Begitu juga dengan kotak-kotak coklat yang menyediakan barangan mainan didalamnya yang tidak diketahui apa jenis mainan, menyebabkan kanak-kanak akan asyik membelinya untuk mendapatkan mainan yang lebih baik)

Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu `Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

PERMAINAN-PERMAINAN DALAM FUN FAIR

Fun fair berasal daripada perkataan Inggeris dan menurut Kamus Dewan funfair adalah pesta ria.

Sebagaimana biasanya funfair dibuat di suatu lokasi atau tempat untuk bersuka ria. Selain daripada menyediakan gerai jualan barang-barang, ada juga disediakan pelbagai jenis hiburan dan permainan yang menawarkan hadiah-hadiah istimewa seperti rantai emas, jam dan sebagainya. Ia disediakan mengikut syarat-syarat yang telah diaturkan.

Kebiasaannya, di antara permainan-permainan yang disediakan termasuklah membaling gelang besi ke sasarannya. Untuk menyertai permainan ini, pelanggan terlebih dahulu dikehendaki membeli gelang besi tersebut. Cara permainannya, gelang akan dibaling ke sasarannya, jika masuk pada sasarannya, maka si penjual akan memberikan hadiah. Antara hadiah-hadiah yang disediakan ialah berupa anak patung atau lain-lain. Manakala pelanggan yang tiada satupun daripada gelang besi yang dibeli itu menepati sasarannya maka tiadalah hadiah yang diberikan.

Antara jenis permainan yang diadakan lagi ialah seperti memancing kepingan papan di atas air. Kepingan papan berkenaan diukir menjadi berbagai bentuk. Di belakang kepingan papan tersebut tertulis jumlah markah seperti 100, 200 atau kosong. Sebelum itu pelanggan diberitahu agar memancing ukiran papan itu sebanyak mungkin untuk mengumpul jumlah markah daripada ukiran papan tersebut. Biasanya pelanggan akan dikenakan bayaran bagi setiap ukiran papan yang dipancingnya. Sesudah pelanggan memancing ukiran papan tersebut dan membayar setiap satu ukiran yang diperolehi baharulah penjual itu menjumlahkan markah yang diperolehi pelanggan, kemudian memberi hadiah yang ditentukan mengikut kadar jumlah markah tersebut. Jika markah pelanggan itu tinggi, maka mahal dan istimewalah hadiah yang diberikan.Tetapi jika tidak mencapai pada markah yang sudah ditentukan itu maka tiadalah hadiah yang diberikan kepadanya. Cara permainan ini adalah sama dengan permainan di zaman Jahiliyyah iaitu at-tazji‘ah.

Ada juga permainan dengan cara memasukkan duit syiling di dalam bekas yang dipenuhi dengan duit syiling yang lain. Apabila duit yang dimasukkan itu terkena pada sesuatu tempat yang menyebabkan terjatuhnya sebilangan kumpulan duit, maka berjayalah pelanggan itu untuk mendapatkan duit syiling yang banyak dari bekas tersebut.

Begitulah di antara jenis dan corak permainan yang terdapat di dalam funfair tersebut mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Walau bagaimanapun tidak dinafikan permainan-permainan yang lebih menarik dan canggih telah direka tanpa menyusahkan si pemain, hanya dengan membeli kupon akan diketahui sama ada dia menjadi pemenang atau sebaliknya setelah diadakah undian. Permainan seperti ini dinamakan al-yanasib (judi loteri). Walaupun tidak menimbulkan permusuhan dan tidak menghalang pelakunya daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta‘ala, akan tetapi perlaksanaan undian loteri itu mempunyai akibat-akibat buruk seperti juga pada jenis judi yang lain. Akibat-akibat buruk yang dimaksudkan ialah kenyataannya ia merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara‘. (Ensiklopedia Hukum Islam: 3/1055)

Berdasarkan kepada contoh-contoh permainan yang disebutkan di atas, adalah jelas ia merupakan permainan-permainan yang mempunyai unsur pertaruhan dan mengadu nasib.

Jika dibandingkan dengan pengertian judi dan unsur-unsur yang ada pada judi sepertimana yang disebutkan sebelum ini, maka permainan-permainan seperti di atas adalah termasuk dalam kategori judi kerana ia mempunyai unsur-unsur yang sama.

Dari itu, hendaklah diingat bahawa mana-mana permainan yang mempunyai unsur pertaruhan, mengadu nasib atau salah satu pihak akan kerugian adalah judi.

Walau bagaimanapun tidak semua yang berbentuk permainan atau perlumbaan itu termasuk dalam kategori judi, seperti seseorang yang berkata kepada teman-temannya yang diajak bertanding dalam suatu perlumbaan: “Jika kamu boleh mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah. Sebaliknya jika kamu kalah tidak ada kewajipan apa pun atas kamu untuk saya”. Kriteria seumpama ini telah disebut dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah Bin Haris bahawa Rukanah, salah seorang kafir Quraisy, pernah mengajak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk mengikuti permainan beradu tenaga seperti gusti. Dia menawarkan beberapa ekor kambing jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menang. Dalam perlawanan itu, ternyata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menang. (Bazlul Majhud: 16/402)

Sayugia diingatkan bahawa permainan-permainan seumpama itu, sebenarnya sangat melalaikan bahkan tanpa disedari membawa kepada pembaziran wang.

Maka, jelas bahawa yang haram itu wajib dijauhi dalam segala hal dan keadaan, wajib memelihara diri daripadanya dengan apa jua sekalipun. Maka dalam keghairahan mencari harta dengan jalan berniaga atau lain-lain sumber pencarian, adalah wajib kita berhati-hati daripada terjebak kepada perkara-perkara yang tidak sah dalam jual beli, apa lagi jika ia membawa kepada yang haram.

http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/ic42_2000.htm

2/13/07

Jom Hentam PAS 3 Mac ini di KL

PAS cordially invites Malaysia Today’s members to a dialogue entitled “Forging a Credible Opposition – A PAS Perspective”.

Date : Saturday 3rd March 2007
Time : 3 pm to 6:30 pm
Venue : Kelab Century Paradise , Taman Melawati, KL
**********************
PAS Deputy President, Secretary General and some members of Central Working Committee and Think-Tank will be happy to engage participants on a wide range of issues regarding national politics especially with regards to forging a strong and credible opposition.

Those who are interested to attend please register your interest by contacting :
Ismail Ibrahim Tel : 03-40254741 , Fax : 03-40254740 , e-mail : pasrescen@gmail.com

**************************
http://mahaguru58.blogspot.com/2007/02/pas-malaysia-today-dialogue-3rd-march.html
Monday, February 12, 2007
PAS - MALAYSIA TODAY DIALOGUE 3RD MARCH

Now, this is definitely an event not to be missed!

All you PAS haters and 'Cross my dead body' if you want to set up an Islamic state in Malaysia' slogan shouters best go book your seats at the telephone number given in this announcement.

Wonder if Karpal Singh will be able to make it to this 'dialogue'? Hehehehe..it's been quite a while since we saw action at the Century Paradise Club after the last outing by Tun Dr.Mahathir. Hope he's feeling better now and will be in great shape and able to attend this latest 'dialogue' organised by none other than the main man, YM Raja Petra Kamaruddin.

…………..

Okay, so, I have registered my place at the Dialogue with the Organisers. Blogging 'kaki's' would do best to book your seat in advance for I can guarantee you that the place will be stuffed like sardines!

You need to arrive as early as 2.00pm to get parking space for your car at the Century Paradise Club failing which be prepared to park on the roadsides and walk a few hundred metres to reach the club!

I look forward to this event. Maybe we can liven it up by asking a few choice questions to the PAS bigwigs and also to the other Opposition taikors such as Lim Kit Siang and party whom I'm sure would turn up in full force!

Maybe Anwar Ibrahim might be there too, who knows?

Then the public can blast away at the 'Alternative Front' and ask them whether they have it in them to take over the Malaysian Government or is it going to be another round of empty rhetoric and a show of brimstones and hot ash spewing about for an hour or two and then all settles down as useless after effects of the haze that has set in Malaysian politics for nearly 5 decades?

We'll find out the coming Saturday, 3rd of March, 2007, won't we?

Well done Raja Petra! As usual , you always have an ace up your sleeve, so to speak!

………………….

Dasar Penswastaan: Siapa Untung ? 3 Mac - JIM

Wacana Urustadbir Soleh Siri 2 - Dasar Penswastaan: Untung Atau Rugi ?

Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Siyasah Syar'iyyah & Keadilan Sosial (SAKSI) JIM akan mengadakan Wacana Urustadbir Soleh Siri 2 yang mana butirannya adalah seperti berikut:

WACANA URUSTADBIR SOLEH SIRI 2
"DASAR PENSWASTAAN: UNTUNG ATAU RUGI?"

TARIKH: 3 MAC 2007 (SABTU)
MASA: 8.30PG - 1.00 PTG

TEMPAT: HOTEL FLAMINGO, AMPANG

PANELIS :
1. Tan Sri Khalid Ibrahim - Bendahari Agung Parti Keadilan; Mantan Ketua Pegawai Eksekutif, PNB; Mantan CEO Guthrie Bhd
2. Dr Jeyakumar Devaraj - Coalition Against Healthcare
3. Saari Sungib (Abu Urwah) - Aktivis Masyarakat/Hak Asasi Manusia; Mantan Presiden JIM

Bayaran : RM15.00 seorang. Jamuan teh disediakan.

Semua dijemput hadir. SILA SEBARKAN !!!

Wassalam.

Mohd Kamal Mohd Rathi 012-2917217 Setiausaha J/K SAKSI JIM

http://www.jim.org.my/modules.php?module=pengumuman&kerja=tengok&id=92

Ceramah Sheikh Nuruddin Al Banjari 18 Feb Seremban

Assalamualaikum wrt wbt,

Muslimin dan muslimat semua dijemput hadir ke :

CERAMAH UMUM
Bersama Tuan Guru Sheikh Muhamad Nuruddin Marbu Al Banjari Al Makki
AHAD 1 Safar 1428 , 18 Februari 2007
Jam 7:45 malam , Selepas Solat Maghrib
Di Surau An Nur, Bandar Seremban Selatan, Sungai Gadut, Seremban, N.Sembilan Darul Khusus

CERAMAH MAAL HIJRAH
Bersama Yg Bhg. Dato’ Seri Dr Hj Harussani bin Hj Zakaria, Mufti Kerajaan Negeri Perak
SABTU 30 Muharram 1428 , 17 Februari 2007
Jam 7:45 malam , Selepas Solat Maghrib
Di Masjid Jamek Tampin, Tampin, N.Sembilan Darul Khusus

2/12/07

Antara Kemarau Malaysia dan Kemarau Zaman Nabi Yusuf as

(Sekiranya terdapat fakta yang salah dalam perbicaraan di bawah , harap diperbetulkan)

Malaysia diramalkan mengalamai musim kemarau bermula Mac ini akibat daripada fenomena El Nino. Namun seawal Februari lagi kita telah merasakan bahang kepanasan, cuaca kering, angin, berdebu, nampak awan gelap seperti hendak hujan namun terus mentari terik meresahkan kita semua.

Maka kedengaranlah kenyataan pemimpin-pemimpin setiap negeri di Malaysia ini menyatakan bahawa empangan-empangan di negeri mereka masing-masing boleh bertahan selama dua hingga tiga bulan sekiranya hujan tidak turun dalam tempoh tersebut. Seolah-olah teknologi empangan yang ada di Malaysia ini begitu canggih dapat bertahan tiga bulan walaupun tiada hujan turun dalam tempoh tersebut.

Apa akan jadi jika kemarau di Malaysia ini lebih dari tiga bulan, empat bulan, tujuh bulan atau mungkin tujuh tahun seperti di zaman Nabi Yusuf as.

Ini bermakna teknologi empangan, takungan dan pengagihan air yang ada ketika zaman Nabi Yusuf as dilantik menjadi Menteri Kewangan, Pertanian, Asas Tani bagi menghadapi musim kemarau selama 7 tahun adalah jauh lebih hebat dari teknologi yang ada di Malaysia sekarang ini. ( Sila rujuk http://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Yusuf_a.s : ...Nabi Yusuf tidak menolak tawaran Firaun Mesir itu. Baginda meminta agar diberi kuasa untuk pada bahagian perbendaharaan , kewangan dan pengedaran makanan ).

Kesimpulannya ialah :
1. Harus kita berhati-hati mengeluarkan kenyataan mengenai fenomena alam, kerana ianya semua adalah dengan kehendak Allah swt
2. Teknologi kita tidaklah sehebat teknologi Nabi Yusof as.
3. Mereka yang menjadi pemimpin, menteri , pengarah, terutama melibatkan pengagihan makanan, kewangan, perbendaharaan, perbekalan air, elektrik mestilah mereka yang benar-benar amanah. Dipercayai oleh Raja, Perdana Menteri dan dikasihi rakyat. Berlaku adil kepada rakyat dan boleh menasihati Firaun, Raja, Perdana Menteri dan Presiden.
4. Setiap penyakit, gejala sosial, masalah dunia, masalah cuaca, kemarau, AIDS, HIV, selsema burung dan sebagainya , ubatnya, penawarnya, jalan penyelesaiannya ada di dalam Al Quran.

TV Jenama Murah Mudah Terbakar

Berhati-hati apabila anda membeli TV dari bukan jenama terkenal yang murah yang banyak terdapat di pasaran sekarang ini. Banyak berlaku kes kebakaran berpunca daripada penggunaan TV jenama murah seperti yang dilaporkan dalam akhbar The Star baru-baru ini.
(Mesej ini disediakan oleh Lajnah Pengguna dan Alam Sekitar Badan Perhubungan PAS Negeri Sembilan. Hotline : 019-6576540)

*********************
Cheap TVs a fire hazard

The Star 9 Feb 2007 - PETALING JAYA: Be careful about buying cheap TV sets. They could be potential fire hazards, said Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (Sirim).

It said the TVs could be manufactured without proper safety standards or specifications.

Its product certification, inspection and testing department senior general manager Mohd Nasir Abdul Wahid told The Star that all TVs sold locally must have the Sirim label.

“Sirim-approved TVs undergo stringent checks to ensure they comply with local and international safety standards,” he said.

“The sets are also tested for their safety features and suitability for local use.

“Sets that are not endorsed by Sirim can endanger the users. They may explode or catch fire if they are not manufactured according to certain safety standards.”

TVs are among the 31 electrical items which are regulated under the Energy Commission and the products must carry the Sirim certification.

Mohd Nasir said many imported cheap TVs not endorsed by Sirim could be found easily in local stores.

“This is worrying,” he said. “But there is nothing we can do as we are not a regulatory body to impose Sirim certification.”

He was commenting on a report on Perlis Mentri Besar Datuk Seri Shahidan Kassim calling for a review on imported TVs and other electrical goods that were available in the market.

He said findings showed that cheap TV sets had caused fires in several houses in Perlis.

Shahidan said investigations into the recent fires at Simpang Empat, Kuala Sanglang, Bentong, Titi Serong, Abi and Tok Hashim found that they were due to the use of cheap imported TVs.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/2/9/nation/16830341&sec=nation

2/9/07

Ceramah Hijrah Pak Yazid 13 Feb Seremban

Muslimin dan muslimat dijemput hadir ke program berikut :

1. Ceramah Maal Hijrah
Penceramah : Ustaz Yazid Jaafar (Pak Yazid), Pendakwah Bebas Warga Emas
Selasa 13 Feb 07
Selepas MAGHRIB
Di Surau Al Mustofa (Surau Hitam), Gedung Lalang, Ampangan, Seremban

Maklumat lanjut hubungi Cikgu Hassan : 013-3426346


2. Ceramah Umum
Penceramah :
a. Tn Hj Mahfuz Omar – AJK PAS Pusat
b. Cikgu Azmi Abd Hamid – Pengerusi TERAS Pengupayaan Melayu
c. Sdr Zulkefly Mohamad Omar – Timbalan Pesuruhjaya PAS NS
AHAD 11 Feb 07
JAM 9 Malam
Di Markas PAS Cawangan Ampangan, Seremban (Sebelah Surau Hitam)

Maklumat lanjut hubungi Cikgu Hassan : 013-3426346

PLKN – Melayu N.Sembilan Macam Sampah

Telah hampir sebulan adik Ili Ameera binti Azlan dari Taman Tuanku Jaafar, Seremban meninggal dunia secara mengejut ketika mengikuti kem latihan PLKN di Melaka.

Pada 7 Februari 2007 rombongan Angkatan Muda Keadilan Negeri Sembilan yang diketuai oleh Sdr Arifin selaku Ketua AMKNS telah membuat lawatan susulan ke atas keluarga mangsa iaitu En Azlan di rumahnya di Taman Tuanku Jaafar.

Dalam perbincangan yang agak panjang lebar dengan En Azlan, En Azlan menyatakan beliau reda dengan pemergian anaknya kerana itu telah ditakdirkan. Namun beliau sedikit pun tidak reda dengan layanan yang telah diberikan kepada anaknya serta keluarga beliau.

Beliau merasakan keadaan pelatih wanita adalah amat tidak sesuai untuk mengikuti kem latihan PLKN setelah beliau sendiri mengunjungi kem latihan tersebut.

Lebih mengecewakan En Azlan ialah beliau selaku ahli UMNO Negeri Sembilan dan masih lagi menjadi ahli UMNO serta pernah memegang jawatan penting di peringkat cawangan tidak diambil peduli oleh pimpinan UMNO setempat apatah lagi pimpinan kerajaan pusat. Malah ADUN Kawasan Paroi YB Bibi Sharliza selaku Ketua Puteri UMNO NS dan EXCO penting Puteri UMNO Pusat juga tidak menziarahi beliau sekeluarga. Apatah lagi Ahli Parlimen Rembau Datuk Firdaus Harun, Menteri Besar N.Sembilan juga menteri-menteri kabinet terutamanya di Kementerian Pertahanan yang diketuai oleh Dato Seri Najib Tun Abdul Razak.

Begitulah kecewanya En Azlan sekeluarga dengan layanan yang diterima dari pelbagai pihak. Berbeda dengan pelatih PLKN kaum Cina iaitu Teng Siau Shen, 18 dari Temiang Seremban yang juga meninggal dunia secara misteri juga pada Januari 2007 yang lalu dimana Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Temiang, Lee Yuen Fong telah menziarahi keluarga mangsa serta memberikan sokongan kepada keluarga mangsa.

Dalam pada itu Sdr Arifin berkata AMKNS dengan AMK Pusat sedang dalam proses akhir untuk membantu En Azlan sekeluarga untuk mengambil tindakan undang-undang. Kepada mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan kes ini bolehlah menghubungi Sdr Arifin 016-2862481 atau Sdr Azizi 012-3696474


*******************************************
http://pasns.blogspot.com/2007/01/tak-hantar-anak-ke-plkn-boikot-plkn.html

Tak Hantar Anak Ke PLKN ! Boikot PLKN ??

Begitulah apa yang dinyatakan oleh Encik Azlan ketika Hj Mohd Taufek Penyelia PAS DUN Paroi serta Sdr Hassan Setiausaha PAS Kawasan Rembau melawat keluarga Ili Ameera Azlan yang meninggalkan dunia secara mengejut ketika mengikuti Program Latihan Khidmat Negara di Ayer Keroh , Melaka baru-baru ini.

Encik Azlan yang kehilangan anak sulung kini hanya mempunyai seorang sahaja anak perempuan yang ketika ini berada di Tingkatan Empat.

Encik Azlan berkata beliau tidak akan izinkan satu-satunya anaknya yang tinggal untuk mengikuti program PLKN pada masa akan datang.

Menurut beliau Allahyarham berat untuk pergi ke kursus berkenaan kerana beliau tidak biasa dengan aktiviti luar walaupun Allahyarham sebelum ini tidak pernah mempunyai sebarang penyakit.

Encik Azlan juga agak terkilan dengan pengurusan Kem PLKN di Ayer Keroh kerana beliau mendapat suasana kem berkenaan tidak begitu sesuai untuk aktiviti remaja perempuan.

Menurut Hj Mohd Taufek, PAS Negeri Sembilan memandang berat kes ini serta akan menubuhkan satu jawatankuasa khas untuk meneliti balik tahap keselamatan program serta kem latihan PLKN terutamanya untuk remaja perempuan.

Ditanya apakah PAS Negeri Sembilan akan menggesa ibu bapa serta remaja memboikot program PLKN, beliau berkata perkara itu belum dibincangkan lagi, sehingga satu kajian terperinci dilakukan.

Dalam pada itu ibu mangsa masih kelihatan sugul dan terkejut dengan kejadian yang menimpa anak yang amat dikasihinya.

2/8/07

Nak tahu cara Boikot Tol di KL ? Begini caranya..

Berikut adalah beberapa alternatif kepada rakyat Malaysia untuk mengajar syarikat konsesi tol Malaysia yang menaikkan tol sesuka hati :
1. Kalau dulu pakai kereta Perdana, cuba pakai Kancil
2. Kalau dulu pakai Kancil cuba guna motosikal
3. Kalau tak ada lesen motor, cuba pengangkutan awam, bas, LRT, Putra
4. Kalau tiada stesen bas berhampiran atau bas terlalu lama, cuba kongsi kereta
5. Kalau terpaksa juga naik kereta gunakan laluan alternatif yang tak perlu tol yang dinyatakan dalam artikel New Straits Times dibawah ini.
6. Akhir sekali kalau dah tak tahan sangat, sertailah demonstrasi membantah kenaikan tol. KUASA RAKYAT, PEOPLE’S POWER

To toll or not to toll... http://www.nst.com.my/Current_News/nst/Wednesday/Features/20070206152851/Article/index_html
07 Feb 2007
--------------------------------------------------------------------------------
After prices for five tolled roads were raised on Jan 1, Life & Times set out to find some worthy alternative routes. SHANNON TEOH writes, with additional reporting from YEANG SOO CHING, MANVEET KAUR and RIDZWAN RAHIM.

LEBUHRAYA DAMANSARA-PUCHONG

Used to be: Three RM1 tolls.

The damage now: Three RM1.60 tolls.

Residents in Puchong are practically surrounded by tolls in all directions but there is apparently a simple way out of this.

WK Lim has a particularly useful route that he uses to and from his university in Cyberjaya.

If you’re headed back to Puchong from Cyberjaya, just take the last exit which heads to Serdang/Sri Kembangan.

Next, when you hit the traffic light, turn left onto Jalan Persiaran Kota Perdana until you reach a roundabout. Take the 3o’clock and watchout for a sharp right-hand at a dumpsite. Then its the next left, then a right at the T-junction onto Jalan Puncak Bukit Jalil. Continue until the next junction and turn left into Jalan Kinrara 6.

This will eventually take you to Bandar Kinrara where a right will take you to the Bukit Jalil Highway, a left to Puchong and straight will eventually lead to Old Klang Road.

He claims the distance from Cyberjaya to Bandar Kinrara is exactly the same (25km) and takes just five minutes more.

Lee Chin-Ken has a different route to bypass the same Puchong Selatan toll.

Take the Pulau Meranti exit, and at the third traffic light, make a U-turn and then a left.

This road will take you to Bukit Puchong, which is basically just past the toll booths.

He says this route is about 9km, which is about the same taking the highway, but admits that it’ll take more time and the road condition isn’t perfect.

For the northern end of Puchong, if you’re headed towards KL, take Jalan Puchong which ends up in Old Klang Road and then turn left to Petaling Jaya or right to KL.

Tan Chee Leong, 31, a factory manager, lives on Jalan Gasing which basically connects via Jalan Templer to Old Klang Road.

After trying this route to his office in Pusat Bandar Puchong, he now neglects the tolled route which involves one New Pantai Expressway toll (RM1.60) and the Petaling Jaya Selatan toll into Puchong.

“Previously I only used the tolled road assuming it was faster and better. But this way is just five minutes longer after the roadworks were completed.

And according to the onboard computer this results in lower consumption per kilometre and is in fact, only 14.5km long against the 16km of the tolled route.”

But at peak hours, the untolled route requires double the 20 minutes that the tolled route takes and is the only time one might want to consider the toll.

Liow Mei Fong, however, finds the 25km or so commute from her home in Sg Besi to Puchong Industrial Park to be fastest via the NPE and LDP, resulting in RM4.80 in toll.

The route heading towards the KL-Seremban toll but turning off at Mines near the race course and heading up at the Bukit Jalil Highway to Puchong takes twice as long, at half an hour.

This 24-year-old project coordinator finds that she’ll definitely pay the toll whenever she’s in a rush.

> CHERAS-KAJANG

Used to be: 70 sen and 60 sen for Batu 9 and 11 respectively.

The damage now: Up 30 sen each.

One intrepid commuter has two alternative routes to the Cheras-Kajang which takes her from her home in Cheras to her workplace in Cyberjaya.

For starters, her original route also passes by the SILK Sungai Balak toll which links up Putrajaya and the Cheras-Kajang, bringing her total toll to RM2.90 each way.

June Tham, a 23-year-old sub-editor, says that this route is the fastest, taking just over half-an-hour and guarantees that you will avoid any jams or flash floods.

However, there is also another option of going through MINES, taking the Besraya Highway, which costs just RM1.30 in toll.

From the Connaught Highway, you get onto the MRR2 and head past the toll and onwards past the Serdang KTM Komuter station and into Cyberjaya via the Serdang Hospital and Putrajaya.

This route in fact, while taking about five minutes more due to the bottleneck on the MRR2, is actually 3km shorter.

There is the possibility of a flash flood after the Sg Besi LRT station though and the Connaught is usually jammed up after 6.15pm if you try to take this way home.

But her real gem find is the toll-less route that goes via Connaught, Bandar Tasik Selatan, MRR2, Astro, Seri Kembangan and onto Cyberjaya.

“If you leave before 7am, it only takes 45 minutes but can take more than an hour if you hit bad traffic later on. Road surfacing also isn’t the best but it’s only 32km long.”

She figures that her petrol cost are the same for all these routes and the savings on toll make the last option the best for going to work since she doesn’t mind leaving early, but on the way home, the rush hour means that it’s either of the tolled routes.

“What I can save is time. I’d rather pay more for peace of mind than be stuck in a traffic jam or flood waters.”

> KESAS (SHAH ALAM HIGHWAY)

Used to be: Three RM1.50 tolls

The damage now: Each toll up by 70 sen.

To begin with, there are many ways from KL to Klang and vice versa and so the Kesas is not by any stretch of the imagination the only resort.

The Federal Highway costs less in toll (RM2.10) if you can take the nearly perpetual congestion.

Then there’s the NKVE which is pretty smooth all the way except whenever you’re queuing up at the Damansara tollbooth.

The third route is to pick your way out of the Federal Highway towards Subang Airport and then turning into Glenmarie before rejoining the Federal after passing by Shah Alam Stadium, which is basically just after the Batu Tiga toll.

Just before the Sg Rasau toll, head into Padang Jawa and then it’s basically Klang.

Rest assured, this will take half-an-hour more than just paying up for the RM2.10 for both Federal Highway tolls.

If you’re taking the Kesas to head towards Banting, consider using the above strategies to get to Cyberjaya, then head to Banting via Dengkil.

Once again, we’re certain this will cost you an hour’s more grief.

However, Liow (see above) has a route to get to work which involves just one Kesas toll (Awan Kecil/Besar interchange) that takes around five minutes more as compared to her RM4.80 route involving the NPE and LDP.

So perhaps, another 10 minutes of driving to avoid this RM2.20 by detouring through Bukit Jalil is worth it. Perhaps.> KUALA LUMPUR-KARAK

Used to be: RM2.50 at Bentong then RM4 at Gombak.

The damage now: RM3 at Bentong and RM5 at Gombak.

Very few of us would be heading out to Bentong/Genting Highlands or Karak as part of our daily commute, so this is more of a holiday route.

And if you have the resources to embark on such a trip, surely RM1.50 each way is doable.

But if you are one of the rare few for whom this is a business trip, then the hilly and windy road via the spectacular Sg Tua Dam is an option.

The route starts opposite the EPF building in Selayang and you just follow signs saying Genting Highlands. This takes about 15-20 minutes longer than via the highway.

From there, you can make your way to the Bukit Tinggi exit and continue along the Genting Sempah rest stop, and take the backroad to Bentong, which is quite a long, windy road. Meaning from KL-Bentong, avoiding the highway might eat up in excess of an hour in extra drivetime, not to mention the petrol.> GUTHRIE CORRIDOR EXPRESSWAY

Used to be: Three RM1 stops.

The damage now: Each up by 40 sen.

This is, undoubtedly, the fastest way from Shah Alam to Rawang. And while it did come at a price before, that price just got heftier.

Plus the 80 sen PLUS Highway toll to get into Rawang town, that’s RM5 altogether.

Imagine if you started from Puchong like CK Cha, a 34-year-old engineer.

That’s RM1.60 from the LDP and another RM1.60 for the elite stretch from USJ to Shah Alam.

Taking the PLUS Highway direct from Shah Alam to Rawang, however, costs just RM4.30 and alternatively, RM5.50 from USJ.

Another alternative to Rawang is to take the LDP through to Kepong and continue from there, a total toll cost of RM3.20.

The GCE route takes him 45 minutes, PLUS Highway takes an extra 10 minutes and the LDP route takes 90 minutes.

No surprise that Cha is willing to spare the extra 10 minutes to save the RM1.10 by using the PLUS Highway but not doubling his drivetime via the LDP.

The trunk road all the way from Bukit Jelutong to Rawang is probably not worth discussing at all.