KAMI BERSAMA MU

KAMI BERSAMA MU

9/11/12

Apakah tugas serta tanggungjawab seorang wakil rakyat ?


Apakah tugas serta tanggungjawab seorang wakil rakyat atau ahli parlimen dan apakah keutamaan mereka? Adakah di bawah ini tugas mereka mengikut keutamaan :

a. Menurunkan bendera parti lawan
b. Memberi arahan kepada PBT untuk menurunkan bendera parti lawan
c. Memastikan khutbah Jumaat mengikut teks yang disediakan oleh JAKIM atau Majlis Agama setiap minggu
d. Menghadiri majlis perasmian, agihan bantuan agensi kerajaan, kenduri kendara, kematian dan sebagainya
e. Menyuarakan permasalahan serta pandangan rakyat di kawasan yang diwakili semasa sidang Dewan Undangan Negeri atau Parlimen agar dapat diselesaikan di peringkat kerajaan negeri atau kerajaan pusat.
f. Mengenali ketua-ketua kampung, pengerusi persatuan penduduk, imam serta nazir masjid/surau, ketua-ketua agama , pengerusi belia , pengerusi wanita di kawasan yang diwaklili.
g. Mengenali ketua-ketua jabatan kerajaan dan badan berkanun di kawasan yang diwakili.
h. Mengadakan lawatan berkala meliputi seluruh daerah yang diwakili untuk mengenal pasti permasalahan semasa yang dihadapi oleh rakyat.
i. Menyalurkan maklumat serta permasalahan yang dibangkitkan oleh rakyat di kawasan yang diwakilinya kepada agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun yang berkaitan.
j. Memberi penerangan kepada rakyat dasar-dasar kerajaan yang sedang dan yang akan dilaksanakan yang melibatkan kepentingan rakyat setempat.
k. Menyediakan pusat khidmat masyarakat serta dimaklumkan kepada penduduk setempat waktu berurusan.
l. Menyediakan kemudahan kepada rakyat yang diwakili untuk mengemukakan cadangan atau aduan melalui Sistem Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) , sistem faksimili , borang maklumbalas , alamat surat menyurat atau laman web.
m. Melantik pembantu sebagai wakil untuk memudahkan urusan rakyat apabila berada di luar kawasan atas urusan rasmi atau pun urusan peribadi.
n. Menjadi jambatan penghubung antara rakyat serta agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun.
o. Mengetahui keluasan kawasan yang diwakilinya antaranya daerah, kampung-kampung serta taman perumahan.
p. Lain-lain (sila nyatakan) :

No comments: